Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c RAKYAT | WARGA | OWA 1GOVUC
jata     mei2018  


youtube

facebook

twitter

instagram
 

Pengurusan Kualiti

 
PENGENALAN MS ISO 9001:2015 DAN 1900:2014
 
BARU DOKUMEN-DOKUMEN YANG BOLEH DIMUAT TURUN (WARGA KPKT SAHAJA)  
       
BARU UNIT AUDIT DALAM  
  BLUERIGHT Pengauditan Prestasi  
  BLUERIGHT Pengauditan Pengurusan Kewangan dan Pemeriksaan Mengejut  
         
       
BARU BAHAGIAN UNDANG-UNDANG  
  BLUERIGHT Penyemakan Kertas Siasatan dan Menjalankan Pendakwaan di Mahkamah  
  BLUERIGHT Menyemak dan Meluluskan Draf Kontrak  
         
BARU BAHAGIAN SUMBER MANUSIA  
  BLUERIGHT Penyusunan Semula Organisasi dan Perjawatan  
  BLUERIGHT Penyelarasan dan Pemantauan Sasaran Kerja Tahunan Bahagian Sumber Manusia  
  BLUERIGHT Menyediakan dan Mengemaskini Senarai Perjawatan  
  BLUERIGHT Urusan Penempatan Pegawai-Pegawai Yang Ditempatkan Di Kementerian  
  BLUERIGHT Pengurusan Kursus dan Latihan Anjuran Kementerian  
  BLUERIGHT Menguruskan Kursus dan Latihan Dalam Negara  
  BLUERIGHT Menguruskan Program Latihan  Dalam Negeri dan Luar Negara  
  BLUERIGHT Pengurusan Tatatertib  
  BLUERIGHT  Perkhidmatan Kaunseling  
         
         
BARU BAHAGIAN KEURUSETIAAN STRATEGIK DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA  
  BLUERIGHT Urusan Parlimen  
  BLUERIGHT Pengurusan Anugerah Inovasi KPKT  
  BLUERIGHT Pengurusan Anugerah Inovasi PBT (AIPBT)  
  BLUERIGHT Penyelarasan Penerbitan Laporan Perangkaan Terpilih KPKT (Tahunan)  
  BLUERIGHT Penyediaan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Luar KPKT  
  BLUERIGHT Penyelarasan Lawatan Delegasi Luar ke KPKT  
  BLUERIGHT Pengurusan Mesyuarat Utama Kementerian  
         
         
BARU UNIT KOMUNIKASI KORPORAT  
  BLUERIGHT Proses-Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan  
  BLUERIGHT Penerbitan Laporan Tahunan Dan Buletin KPKT  
  BLUERIGHT Pengurusan Media Massa  
         
  Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2008 Sahaja - Proses Utama 
 (Tarikh Kuatkuasa: 16 Mei 2013)
   
       
       
BARU BAHAGIAN PEMBERI PINJAM WANG DAN PEMEGANG PAJAK GADAI  
  BLUERIGHT Permohonan Lesen Baru Pemberi Pinjam Wang/Pemegang Pajak Gadai   
  BLUERIGHT Permohonan Berkaitan Pembaharuan Lesen/Permit Iklan Pemberi Pinjam Wang/Pemegang Pajak Gadai    
  BLUERIGHT Semakan Penyata Transaksi Pemberi Pinjam Wang/Pemegang Pajak Gadai  
  BLUERIGHT Pemantauan Premis Pemberi Pinjam Wang/Pemegang Pajak Gadai    
  BLUERIGHT
Pengendalian Aduan Pemberi Pinjam Wang/Pemegang Pajak Gadai
 
         
         
BARU BAHAGIAN KESEJAHTERAAN BANDAR  
  BLUERIGHT Kios Penjaja Bandar  
  BLUERIGHT Bantuan Baik Pulih Rumah Daif Di Bandar  
  BLUERIGHT Pemberian Bantuan Kerajaan Kepada NGO Untuk Pelaksanaan Program Azam Bandar  
  BLUERIGHT Permohonan Program Local Agenda 21 (LA21) Pihak Berkuasa Tempatan  
  BLUERIGHT Perlantikan Pengerusi, Setiausaha dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Perwakilan Penduduk  
         
         
BARU UNIT KPI  
  BLUERIGHT Penyediaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Kementerian  
         
         
BARU UNIT INTEGRITI  
  BLUERIGHT Pengurusan Tatatertib  
         
         
         
4 Dokumen Kritikal Syariah  
         
5  Arkib Sistem Pengurusan Kualiti    
       
   Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2008 dan MS 1900:2005    
         
         
  Manual Kualiti MS ISO 9001:2008 & MS 1900:2005
(Tarikh Kuatkuasa: 16 Ogos 2013)
download_darkblue  
         
  Manual Kualiti MS ISO 9001:2008 & MS 1900:2005 
(Tarikh Kuatkuasa: 16 Mei 2013)
 
         
  Audit Dalaman 
(Tarikh Kuatkuasa: 16 Mei 2013)
 
         
  Kawalan Dokumen
(Tarikh Kuatkuasa: 16 Mei 2013)
 
         
  Senarai Pembekal Makanan dan Minuman Yang Diperakukan oleh Pegawai Pematuhan Syariah KPKT (Kemaskini 23 Sept 2016)  
         
  Senarai Pembekal Makanan dan Minuman Yang Diperakukan oleh Pegawai Pematuhan Syariah KPKT (Kemaskini 8 Ogos 2016)  
         
  Senarai Pembekal Makanan dan Minuman Yang Diperakukan oleh Pegawai Pematuhan Syariah KPKT (Kemaskini 28 Julai 2016)  
         
  Senarai Pembekal Makanan dan Minuman Yang Diperakukan oleh Pegawai Pematuhan Syariah KPKT (Kemaskini 2 Dis 2015)  
         
  Senarai Pembekal Makanan dan Minuman Yang Diperakukan oleh Pegawai Pematuhan Syariah KPKT (Kemaskini 19 Nov 2015)  
         
   Senarai Pembekal Makanan dan Minuman Yang Diperakukan oleh Pegawai Pematuhan Syariah KPKT (Kemaskini 26 Ogos 2015)  
         
         
6 Nota Inovasi    
       
  BLUERIGHT Pelaksanaan KIK (Kumpulan Inovatif dan Kreatif)  
  BLUERIGHT Alat-Alat QC (7 QC Tools)  
  BLUERIGHT Introduction And Application Of 7 QC Tools  
         
         
         
<< Kembali    
     
     

  •  
  • Email this page
  • 3551
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
No.51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, Putrajaya
Tel: 03-8000 8000    Faks: 03 -8891 5557
 
Tarikh Kemaskini : 22-05-2019 Jumlah Pelawat : 3724471
Hakcipta Terpelihara @ KPKT
Paparan terbaik skrin beresolusi 1024x768 piksel menggunakan
browser Mozila Firefox atau Chrome versi terkini
Statistik Pelawat
Hari ini
Bulan ini
Jumlah pelawat
Hari Ini60 Minggu Ini4170 Jumlah Pelawat3724471