Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
English | Chinese Soalan Lazim | Peta Laman | OWA 1GovUC
kpkt jatakpkt title
UMUM PERNIAGAAN WARGA

Bahagian Dasar dan Inspektorat


Bhg/Unit di KPKT 

 
Bhg Dasar & Inspektorat
 

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi Utama | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Alamat Surat-menyurat |


Visi

Peneraju dasar yang mantap dan penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan.

 

| ke atas |


Misi

Menjadi penasihat, penyelaras dan rujukan dalam perancangan penggubalan dasar-dasar pembangunan persekitaran hidup yang berkualiti, sejahtera dan mampan selaras dengan wawasan negara

 

| ke atas |


 

Objektif
pointer red

Memastikan dasar-dasar yang dirancang dan dilaksanakan di peringkat jabatan, agensi dan bahagian selaras dengan visi, misi dan matlamat kementerian.

pointer red

Memastikan penyampaian perkhidmatan kementerian dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) mematuhi dasar dan peraturan yang dikuatkuasakan.

pointer red Memastikan perangkaan dan analisis yang diterbitkan adalah sahih, tepat dan terkini.

 

| ke atas |


Fungsi Utama
pointer red

Memberi khidmat nasihat kepada jabatan, agensi dan bahagian dalam proses penggubalan dasar.

 pointer red Menyedia dan memantau prestasi pelaksanaan pelan strategik kementerian.
pointer red

Menyelaras proses penyediaan dan memantau prestasi pelaksanaan sasaran kerja tahunan kementerian.

pointer red Melaksanakan proses penilaian dan mengesyorkan cadangan penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan kementerian. 
pointer red Melaksanakan proses penilaian dan mengesyorkan cadangan penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan PBT. 
pointer red Melaksanakan proses bimbingan dan pemantauan ke atas cadangan penambahbaikan yang disyorkan dalam laporan penilaian inspektorat.
pointer red Menganggotai jawatankuasa ataupun kumpulan kerja yang diurussetiakan oleh agensi luar. 
pointer red Melaksanakan penyelidikan ke atas keberkesanan pelaksanaan program dan inisiatif kementerian.
pointer red Menyediakan laporan perangkaan dan menerbitkan buku perangkaan berhubung program dan inisiatif kementerian.
 

| ke atas |


Piagam Pelanggan
pointer red

Menyelaras dan mengurus setia Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP)  Kementerian sebanyak enam (6) kali setahun.

pointer red

Menyediakan maklum balas/ulasan terhadap Memorandum Jemaah Menteri dan mesyuarat-mesyuarat utama dalam tempoh (5) hari bekerja.

pointer red

Mengadakan mesyuarat penyediaan dan pemantauan sasaran kerja tahunan  sebanyak (2) kali setahun.

pointer red

Mengemukakan laporan penilaian Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB– PBT) kepada pihak pengurusan dalam tempoh tidak melebihi 30 hari bekerja setelah selesai keseluruhan lawatan.

pointer red Mengemukakan laporan lawatan inspektorat yang lain kepada pihak pengurusan dalam tempoh tidak melebihi 30 hari bekerja setelah selesai keseluruhan lawatan.
pointer red Mengemas kini dan menerbitkan buku perangkaan KPKT setiap suku tahun.
 

| ke atas |


 
Carta Organisasi

Sedang Dikemaskini

 

| ke atas |


 
Alamat Surat - Menyurat
Setiausaha Bahagian
Bahagian Dasar dan Inspektorat,
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 10, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 
62100, Putrajaya, Malaysia.
 

 

No. Telefon : 03-8891 5501
No. Fax : 03-8891 3191
Emel : pa_dasar@kpkt.gov.my                                                                                  

| ke atas |

 


 •  
 • Email this page
 • 7486
  Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
  No.51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, Putrajaya
  Tel: 03-8000 8000    Faks: 03 -8891 5557  talk icon Maklumbalas Portal

  Dasar Keselamatan, Dasar Privasi & Penafian | Peta Laman | Soalan Lazim
  Paparan terbaik dengan skrin beresolusi 1024 x 786 piksel menggunakan browser Mozila Firefox atau Chrome versi terkini
 
mla sprm mygov qrcode
 
 
Hari Ini1803
Jumlah Pelawat998279