Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c RAKYAT | WARGA | OWA 1GOVUC
jata     mei2018  


youtube

facebook

twitter

instagram
 

Bahagian Kesejahteraan Bandar

Bhg/Unit di KPKT

 
Bhg Kesejahteraan Bandar

 

| Visi | Misi | Objektif  | Fungsi | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Alamat Surat-menyurat |

 

Visi

Mewujud komuniti dan persekitaran bandar yang sejahtera, berkualiti dan mampan

 

 

| ke atas |

Misi
Merancang, melaksana, memantau dan menyelaras program-program kesejahteraan bandar yang innovatif, strategik dan inklusif melalui peningkatan sosio-ekonomi dan penyertaan penduduk
 

| ke atas |

Objektif
pointer_purple

Meningkatkan penyertaan penduduk dalam proses membuat keputusan bagi program kesejahteraan bandar

pointer_purple

Meningkatkan penyertaan penduduk dalam pelaksanaan program kesejahteraan bandar

pointer_purple

Mengurangkan bilangan penduduk miskin bandar

 

| ke atas |

Fungsi
pointer_purple Merancang, melaksana dan memantau Program Pembasmian Kemiskinan Bandar
pointer_purple Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau Program Jawatankuasa Perwakilan Penduduk
pointer_purple Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan projek-projek di bawah program Local Agenda 21
pointer_purple Urusetia peringkat kebangsaan bagi pelaksanaan Program LA 21 dengan penglibatan Pihak Berkuasa Tempatan
pointer_purple Mengurus dan mentadbir hal ehwal pelantikan dan perkhidmatan anggota Jawatankuasa Perwakilan Penduduk
pointer_purple Menyelaras program / aktiviti / cadangan / isu berkaitan kesejahteraan bandar bersama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan
 

| ke atas |

Piagam Pelanggan
1.

Mengemukakan kertas perakuan kelulusan bagi program Bantuan Baik Pulih Rumah/ Kios Penjaja yang lengkap diterima daripada PBT / PPPN / JPPN kepada KSU dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas proses semakan di peringkat Kementerian.

2.

Mengemukakan kertas perakuan perlantikan Pengerusi JPP daripada SUK/ JPPN/ PPPN untuk kelulusan YBM dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas proses semakan di peringkat Kementerian.

3.

Memproses kertas perakuan perlantikan Setiausaha dan Anggota JPP daripada SUK/ JPPN/ PPPN untuk kelulusan YBM dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas proses semakan di peringkat Kementerian.

4.

Memproses pembayaran elaun Pengerusi, Setiausaha dan Anggota JPP  dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima daripada JPP.

5.

Mengemukakan kertas perakuan Program Local Agenda 21 yang dikemukakan oleh PBT untuk pertimbangan kelulusan KSU dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas penerimaan permohonan lengkap daripada PBT.

6.

Mengemukakan surat pemakluman keputusan Program Local Agenda 21 kepada PBT dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh penerimaan kelulusan KSU.

 

| ke atas |

 
Program Utama
pointer  red PROGRAM PEMBASMIAN KEMISKINAN BANDAR
 
pointer_purple Bantuan Sewa Rumah
pointer_purple Bantuan Perumahan Bandar (Bina Baru / Baikpulih)
pointer_purple Program Latihan Kemahiran dan Keusahawanan
pointer_purple Amanah Saham Wawasan 2020 – Bandar
pointer_purple Kiosk Penjaja Bergerak
pointer_purple Program Titipan Kasih
pointer  red PROGRAM PENINGKATAN PENYERTAAN KOMUNITI BANDAR MELALUI JAWATANKUASA PERWAKILAN PENDUDUK
pointer  red PROGRAM LOCAL AGENDA 21
 

| ke atas |

 

 

Carta Organisasi

Klik  Carta Organisasi Bahagian Kesejahteraan Bandar

 

| ke atas |


 Alamat Surat - Menyurat

Bahagian Kesejahteraan Bandar,
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 15, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4,
62100 Putrajaya.

No. Telefon  : 03-8891 5051
No. Faksimile  : 03-8891 5547
E-mel  : hafidzah.hassan@kpkt.gov.my                       

| ke atas |

 


Kemaskini pada 2018-10-16 11:28:36 daripada Administrator

  •  
  • Email this page
  • 42217
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
No.51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, Putrajaya
Tel: 03-8000 8000    Faks: 03 -8891 5557
 
Tarikh Kemaskini : 18-06-2019 Jumlah Pelawat : 3783077
Hakcipta Terpelihara @ KPKT
Paparan terbaik skrin beresolusi 1024x768 piksel menggunakan
browser Mozila Firefox atau Chrome versi terkini
Statistik Pelawat
Hari ini
Bulan ini
Jumlah pelawat
Hari Ini360 Minggu Ini8924 Jumlah Pelawat3783077