Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c RAKYAT | WARGA | OWA 1GOVUC
jata     mei2018  


youtube

facebook

twitter

instagram
 

Bahagian Kewangan Dan Perolehan


Bhg/Unit di KPKT

 
BK&P
 

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi | Piagam Pelanggan | Arahan-arahan dan Jadual | Garis Panduan | Carta Organisasi  | Alamat Surat - Menyurat |


Visi
Mewujudkan perkhidmatan pengurusan Kewangan dan Perolehan yang cemerlang sebagai pelengkap kepada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Agensi-agensi di bawahnya.
 

| ke atas |


Misi

Bahagian Kewangan dan Perolehan komited untuk mewujudkan perkhidmatan pengurusan Kewangan  dan Perolehan yang terbaik di Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan meningkatkan keupayaan, kecekapan dan keberkesanan, ketelusan, akauntabiliti dan integriti.

 

| ke atas |


Objektif

Mewujudkan khidmat pengurusan Kewangan dan Perolehan yang terbaik dengan cara:

pointer_purple

Merancang semua aktiviti di bawah pengurusan Kewangan dan Perolehan dengan teratur dan efisyen;

pointer_purple

Menggunakan sumber manusia dan lain-lain secara berkesan untuk   melaksanakan pengurusan Kewangan dan Perolehan dengan cekap;

pointer_purple Membuat kawalan dan pemantauan prestasi perbelanjaan serta kutipan hasil; dan
pointer_purple

Menguatkuasakan semua peraturan kewangan berdasarkan Akta Acara Kewangan 1957, Akta Tatacara Kewangan 1957, Arahan Perbendaharaan, 1Pekeliling Perbendaharaan, Arahan Pegawai Pengawal serta arahan-arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.

 

 

| ke atas |

 
Fungsi
pointer_purple Menyedia, mengawal dan menyelaras Belanjawan Mengurus (B.43) terutama dalam aspek agihan peruntukan dan pemantauan perbelanjaan.
pointer_purple Menguruskan pembayaran tuntutan bagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Kementerian serta pelarasan gaji dan elaun kakitangan.
pointer_purple Menguruskan pindah peruntukan bagi Perbelanjaan Mengurus (B.43) dan Perbelanjaan Pembangunan (P.43).
pointer_purple Menguruskan kutipan balik bagi bil telefon persendirian, pelarasan emolumen, dan lain-lain bayaran Kementerian.
pointer_purple Menguruskan perolehan bekalan / kerja / perkhidmatan dan perunding secara sebutharga / tender bagi Jabatan / Bahagian.
pointer_purple

Memberikan khidmat nasihat mengenai Pengurusan Kewangan dan Perolehan.

pointer_purple

Menguruskan perakaunan dan penyediaan penyata / laporan berkenaan untuk tujuan kawalan dan pengesahan perbelanjaan.

pointer_purple

Menyelaras dan mengawasi pelaksanaan sistem e-Perolehan dan e-SPKB (Sistem Pengawasan Kawalan Belanjawan) kecuali bagi Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

 

| ke atas |

 
Piagam Pelanggan
1.
 
Mengeluarkan Waran Peruntukan kepada Pusat Tanggungjawab utama dan memaklumkan agihan peruntukan kepada Pusat Kos dalam tempoh lima  (5) hari bekerja dari tarikh Waran Am diterima.
2. Mengeluarkan Waran Tarik Balik dan Pindah Peruntukan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.
3. Memproses Waran Perjalanan Udara Awam (WPUA) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.
4. Memproses semua bil/ tuntutan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.
5. Mengeluarkan resit rasmi pada tarikh yang sama setiap terimaan yang diuruskan.
6. Menguruskan pemohonan perwakilan kuasa dan had nilai dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.
7. Memproses semua permohonan pembelian terus dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas dokumen lengkap diterima.
8. Memproses semua permohonan perolehan secara sebut harga dalam tempoh 10 hari bekerja selepas perakuan lengkap diterima.
9. Memproses semua permohonan perolehan secara tender dalam tempoh 10 hari bekerja selepas perakuan lengkap diterima
10.

 
Mengemukakan dokumen perubahan gaji ke Jabatan Akauntan Negara/Bahagian Akaun mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh JAN.
 
 

| ke atas |


Arahan - Arahan dan Jadual
pointer_purple
 
Pindaan Arahan Pegawai Pengawal Bil. 1 Tahun 2014
 
pointer_purple
 
Arahan Pegawai Pengawal KPKT Bil. 1 Tahun 2014
 
  pointer_purple Tajuk Lampiran

pointer_purple Lampiran Bab Perolehan

pointer_purple Lampiran Bab Belanja Mengurus (B.43)

pointer_purple Lampiran Bab Belanja Pembangunan (P.43)

pointer_purple Lampiran Bab Pengurusan Akaun
 
pointer_purple Arahan Perbendaharaan 2008
 
pointer_purple Pindaan Utama Arahan Perbendaharaan 2008
 
pointer_purple Borang Arahan Menanggung Kerja
 
pointer_purple Jadual Bayaran Balik Pinjaman Komputer
 
pointer_purple Jadual Bayaran Balik Pinjaman Kenderaan
 
pointer_purple Proses dan Senarai Semak Pinjaman Komputer & Kenderaan
 
pointer_purple

Surat Edaran; Tawaran Promosi Penerbangan Domestik dan Antarabangsa Bagi Penjawat Awam

 

| ke atas |

 
Garis Panduan
pointer_purple

Garis Panduan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih Dan/Atau Caj Penggunaan Bulanan Bagi Kegunaan Rasmi berkuat kuasa mulai 1 Jun 2014

  pointer_purple Borang Tuntutan dan Carta Alir Caj
   
pointer_purple Garis Panduan Pembayaran Tuntutan Bayaran Sewaan Hotel Secara "Day Use" Dan "Late Check Out" Kerana Menjalankan Tugas Rasmi berkuat kuasa mulai 1 April 2014
   
 

| ke atas |

Pekeliling Kewangan
pointer_purple

Pekeliling Kewangan Bil 1. 2015 (Bayaran bil dan tuntutan dalam tempoh 14 hari)

 
pointer_purple Senarai Semak Penyedia
pointer_purple Senarai Semak Penyedia (LO)
pointer_purple Senarai Semak Penyedia Peraku I
pointer_purple Senarai Semak Penyedia Peraku II
   
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 2. 2015 (Bayaran saguhati kepada pensyarah/penceramah dan fasilitator sambilan)
 
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 2. 2013 (Kaedah Perolehan Kerajaan)
pointer_purple Peraturan Mengenai Kadar-Kadar dan Syarat-Syarat Bayaran Saguhati Kepada Pensyarah/Penceramah/Fasilitator Sambilan.
pointer_purple Borang Tuntutan
   
pointer_purple

Pekeliling Kewangan Bil 3. 2015 (Tuntutan perjalanan yang dikemukakan selepas 10 hari bulan dalam bulan berikutnya-pengecualian kepada Arahan Perbendaharaan 100(a)) [DIBATALKAN DAN DIGANTIKAN DENGAN PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 6/2015]

   
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 4. 2015 (Peraturan bayaran yuran keahlian badan profesional/badan ikhtisas)
 
pointer_purple Senarai Semak Tuntutan Bayaran Yuran
pointer_purple Lampiran A Borang Tuntutan
   
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 5. 2015 (Pelaksanaan peraturan permohonan perbelanjaan kemudahan perubatan)
   
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 7. 2015 (Pemakluman Mengenai Pindaan Ke Atas Arahan Perbendaharaan (AP) 100(a) Tuntutan Perjalanan Pegawai Awam bagi pembatalan Pekeliling Kewangan Bilangan 6 Tahun 2015)
 
pointer_purple Arahan Perbendaharaan
 

| ke atas |

 

Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Bahagian Kewangan dan Perolehan

 

| ke atas |
Alamat Surat - Menyurat

Setiausaha Bahagian 
Bahagian Kewangan dan Perolehan
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 14, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 
62100, Putrajaya, Malaysia.

 

 

No. Telefon : 603-8891 5427
No. Fax : 603-8891 3180
e-Mel : pa_pbk@kpkt.gov.my                                                                                      

| ke atas |


Kemaskini pada 2018-10-29 10:23:39 daripada Administrator

  •  
  • Email this page
  • 29295
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
No.51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, Putrajaya
Tel: 03-8000 8000    Faks: 03 -8891 5557
 
Tarikh Kemaskini : 24-04-2019 Jumlah Pelawat : 3648065
Hakcipta Terpelihara @ KPKT
Paparan terbaik skrin beresolusi 1024x768 piksel menggunakan
browser Mozila Firefox atau Chrome versi terkini
Statistik Pelawat
Hari ini
Bulan ini
Jumlah pelawat
Hari Ini3004 Minggu Ini9805 Jumlah Pelawat3648065