Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c RAKYAT | WARGA | OWA 1GOVUC
jata negaraku  
youtube facebook twitter instagram  

Bahagian Keurusetiaan Strategik Dan Hubungan Antarabangsa


Bhg/Unit di KPKT

 
Bhg Keurusetiaan Strategik & Hubungan Antarabangsa
 

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Alamat Surat - Menyurat |


Visi

Menjadi penggerak kecemerlangan tadbir urus korporat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) yang efisyen, efektif dan dinamik.

 

| ke atas |


Misi

Untuk merancang, menyelaras dan mengurus hal ehwal korporat KPKT melalui pelaksanaan program pengurusan peringkat kementerian, kebangsaan dan antarabangsa dengan cekap dan berkesan.

 

| ke atas |


Objektif
Bahagian  mempunyai empat (4) objektif untuk mencapai misi di atas.
 
pointer_blue

MEMASTIKAN semua urusan mesyuarat utama kementerian dan maklum balas dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

pointer_blue

MEMASTIKAN penglibatan aktif kementerian dalam program dan aktiviti hal ehwal antarabangsa.

pointer_blue

MEWUJUDKAN dan MEMANTAPKAN pembudayaan inovasi di Kementerian dengan jayanya.

pointer_blue MEWUJUDKAN, MENGEMASKINI dan MENYEBAR data / perangkaan KPKT.
 

| ke atas |


Fungsi
 
pointer_blue

Menyelaras dan menyediakan Memorandum dan Nota Jemaah Menteri mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.

pointer_blue

Menyelaras dan menyediakan maklum balas Jemaah Menteri bagi kategori segera / mingguan / bulanan mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.

pointer_blue

Menyediakan ulasan Memorandum Jemaah Menteri dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh arahan diterima tertakluk kepada penerimaan input yang lengkap daripada agensi berkenaan.

pointer_blue

Menyelaras dan memantau pelaksanaan keputusan Jemaah Menteri yang melibatkan KPKT.

pointer_blue

Menyelaras maklumbalas mesyuarat-mesyuarat utama Kerajaan yang dihadiri oleh Anggota Pentadbiran dan Pengurusan Tertinggi KPKT.

pointer_blue

Mengurusetiakan mesyuarat-mesyuarat utama KPKT.

pointer_blue

Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti, program dan maklumbalas hal ehwal antarabangsa yang melibatkan KPKT.

pointer_blue

Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti, program inovasi KPKT.

pointer_blue

Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan Sistem Star Rating (SSR) MAMPU.

pointer_blue

Mengurusetia Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan.

pointer_blue

Menyelaras dan menerbitkan data/perangkaan KPKT secara berkala dan tahunan.

pointer_blue

Melaksanakan urusan pentadbiran dan kewangan bahagian.

pointer_blue Menjadi urus setia National Focal Point bagi United Nations Human Settlement Programme (UN-HABITAT) di Malaysia
pointer_blue Penyertaan KPKT dalam organisasi antarabangsa (UN-HABITAT, CLGF,EAPOSH)
pointer_blue Menyelaras lawatan kerja Anggota Pentadbiran dan Pengurusan Tertinggi KPKT ke luar Negara.
 

| ke atas |


Piagam Pelanggan
 
1. Mengurusetiakan Mesyuarat-mesyuarat Utama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) seperti berikut :
  i.  Mesyuarat Pasca-Kabinet KPKT [satu (1) kali seminggu] tertakluk kepada arahan YB MKPKT
  ii.  Mesyuarat Pengurusan KPKT [dua (2) kali sebulan]
2.

Menyedia serta mengedarkan minit mesyuarat utama KPKT dalam tempoh seperti berikut :

  i.  Mesyuarat Pasca-Kabinet KPKT [tiga (3) hari bekerja]
  ii. Mesyuarat Pengurusan KPKT [tujuh (7) hari bekerja]
3.

Mengemukakan Kertas Jemaah Menteri kepada Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum Mesyuarat Jemaah Menteri diadakan.

4.

Menyelaras dan menyediakan ulasan terhadap Memorandum Jemaah Menteri daripada Kementerian /Agensi yang berkaitan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

5.

Menyelaras jawapan kepada semua pertanyaan Parlimen dalam tempoh berikut:

i.   Jawapan Dewan Rakyat dikemukakan kepada YB MKPKT dan YB TMKPKT dalam tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum soalan dijawab di Parlimen;
ii.   Jawapan Dewan Negara dikemukakan kepada YB MKPKT dan YB TMKPKT dalam tempoh satu  (1) hari bekerja sebelum soalan dijawab di Parlimen


6.

Menyelaras kunjungan hormat dan lawatan kerja Anggota Pentadbiran dan Pengurusan Tertinggi KPKT ke luar negara dalam tempoh dua (2) bulan.

7.

Menyelaras kunjungan hormat dan lawatan delegasi asing ke KPKT dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. 

8.

Menganjurkan Sambutan Hari Habitat Sedunia pada Oktober setiap tahun  selaku Pusat Tumpuan Kebangsaan (National Focal Point) yang dilantik oleh Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri.

9.

Menganjurkan Sambutan Hari Inovasi KPKT pada bulan Oktober setiap tahun selaras dengan Panduan Peningkatan Budaya Inovasi Dalam Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).
10. Melaksanakan pengauditan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dua (2) tahun sekali.

11.

Menganalisa kepuasan pelanggan luar KPKT secara online setahun sekali.

12.

Memastikan satu (1) penilaian Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan (AIPBT) dilaksanakan mengikut kriteria yang ditetapkan.
 

| ke atas |


Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Bahagian Keurusetiaan Strategik dan Hubungan Antarabangsa

 

| ke atas |


Alamat Surat - Menyurat

Setiausaha Bahagian
Bahagian Keurusetiaan Strategik dan Hubungan Antarabangsa
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 20, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 
62100, Putrajaya, Malaysia.

 

No. Telefon : 603-8891 5088/5089
No. Fax : 603-8891 3088
e-Mel : osh@kpkt.gov.my                                                                                              

| ke atas |

 


  •  
  • Email this page
  • 6591
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
No.51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, Putrajaya
Tel: 03-8000 8000    Faks: 03 -8891 5557
Tarikh Kemaskini : 20-08-2017 Jumlah Pelawat : 1235327
Hakcipta Terpelihara @ 2017 KPKT
Paparan terbaik skrin beresolusi 1024x768 piksel menggunakan
browser Mozila Firefox atau Chrome versi terkini
Statistik Pelawat
Hari ini
Bulan ini
Jumlah pelawat
Hari Ini19 Minggu Ini11635 Jumlah Pelawat1235327