Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c RAKYAT | WARGA | OWA 1GOVUC
jata     mei2018  


youtube

facebook

twitter

instagram
 

Bahagian Keurusetiaan Strategik Dan Hubungan Antarabangsa


Bhg/Unit di KPKT

 
Bhg Keurusetiaan Strategik & Hubungan Antarabangsa
 

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Alamat Surat - Menyurat |


Visi

Menjadi penggerak kecemerlangan tadbir urus korporat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) yang efisyen, efektif dan dinamik.

 

| ke atas |


Misi

Untuk merancang, menyelaras dan mengurus hal ehwal korporat KPKT melalui pelaksanaan program pengurusan peringkat kementerian, kebangsaan dan antarabangsa dengan cekap dan berkesan.

 

| ke atas |


Objektif
Bahagian  mempunyai empat (4) objektif untuk mencapai misi di atas.
 
pointer_blue

MEMASTIKAN semua urusan mesyuarat utama kementerian dan maklum balas dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

pointer_blue

MEMASTIKAN penglibatan aktif kementerian dalam program dan aktiviti hal ehwal antarabangsa.

pointer_blue

MEWUJUDKAN dan MEMANTAPKAN pembudayaan inovasi di Kementerian dengan jayanya.

pointer_blue MEWUJUDKAN, MENGEMASKINI dan MENYEBAR data / perangkaan KPKT.
 

| ke atas |


Fungsi dan Peranan
 
pointer_blue

Menyelaras dan menyediakan Memorandum dan Nota Jemaah Menteri mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.

pointer_blue

Menyelaras dan menyediakan maklum balas Jemaah Menteri bagi kategori segera / mingguan / bulanan mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.

pointer_blue

Menyediakan ulasan Memorandum Jemaah Menteri dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh urus setia dari tarikh arahan diterima tertakluk kepada penerimaan input yang lengkap daripada agensi berkenaan.

pointer_blue

Menyelaras kertas-kertas Jemaah Menteri untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri.

pointer_blue

Menyelaras maklumbalas mesyuarat-mesyuarat utama Kerajaan yang dihadiri oleh Anggota Pentadbiran dan Pengurusan Tertinggi KPKT.

pointer_blue

Mengurussetiakan mesyuarat-mesyuarat utama KPKT

pointer_blue

Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti, program inovasi KPKT.

pointer_blue

Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti, program inovasi KPKT.

pointer_blue

Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan Sistem Star Rating (SSR) MAMPU.

pointer_blue

Mengurussetiakan mesyuarat jawatankuasa kerja Sistem Star Rating (SSR), Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dan Msytery Shopping Do-It-Yourself (DIY) KPKT.

pointer_blue

Mengurussetiakan pertandingan Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan (AIPBT).

pointer_blue

Mengurussetiakan pelaksanaan dan pembudayaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA).

pointer_blue

Mengurussetiakan pelaksanaan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) peringkat kementerian.

pointer_blue
Mengurussetiakan Sambutan Hari Inovasi KPKT.
pointer_blue
Mengurussetiakan pelaksanaan MS ISO 9001:2015 dan MS 1900:2014
pointer_blue
Melaksanakan urusan pentadbiran, kewangan dan sumber manusia bahagian.
pointer_blue
Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti serta program hal ehwal antarabangsa yang melibatkan KPKT.
pointer_blue
Menyelaras dan menyediakan maklum balas hal ehwal antarabangsa yang melibatkan KPKT.
pointer_blue
Mengurussetiakan semua aktiviti dan program United Nations Human Settlement Programme (UN-HABITAT) di Malaysia.
pointer_blue
Mengurussetiakan penyertaan KPKT dalam organisasi antarabangsa [UN-HABITAT Governing Council (UNGC), Commonwealth Local Government Forum (CLGF) dan International Solid Waste Association (ISWA)]
pointer_blue
Menyelaras dan mengurus lawatan kerja Anggota Pentadbiran dan Pengurusan Tertinggi KPKT ke luar negara. 
pointer_blue
Menyelaras dan mengurus lawatan rasmi delegasi luar negara ke KPKT
pointer_blue
Menyelaras dan menyediakan Laporan Tahunan KPKT
pointer_blue
Menyelaras dan mengurus hal ehwal Parlimen yang melibatkan KPKT.
pointer_blue
Menyelaras penyediaan jawapan kepada soalan-soalan lisan, soalan bertulis dan soalan tambahan Parlimen (Dewan Rakyat dan Dewan Negara).
pointer_blue
Menyelaras penyediaan teks perbahasan YB Menteri KPKT di Dewan Rakyat dan Dewan Negara.
   
 

| ke atas |


Piagam Pelanggan
 
1. Mengurussetiakan Mesyuarat-mesyuarat Utama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) seperti berikut:
  i.   Mesyuarat Pasca-Kabinet KPKT [satu (1) kali seminggu] tertakluk kepada arahan YB MKPKT
  ii.  Mesyuarat Pengurusan KPKT [dua (2) kali sebulan] tertakluk kepada arahan YBhg. Datuk KSU
  iii. Mesyuarat Pengurusan Tertinggi KPKT [dua (2) kali sebulan] tertakluk kepada arahan YBhg. Datuk KSU

2.

Menyedia serta mengedarkan minit mesyuarat utama KPKT dalam tempoh seperti berikut:
  i.   Mesyuarat Pasca-Kabinet KPKT [tiga (3) hari bekerja]
  ii.  Mesyuarat Pengurusan KPKT [tiga (3) hari bekerja]
  iii. Mesyuarat Pengurusan Tertinggi KPKT [tiga (3) hari bekerja]

3.

Mengemukakan Kertas Jemaah Menteri kepada Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri selewat-lewatnya dua (2) hari sebelum Mesyuarat Jemaah Menteri diadakan.
4.
Menyelaras dan menyediakan ulasan terhadap Memorandum Jemaah Menteri daripada Kementerian /Agensi yang berkaitan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

5.

Menyelaras jawapan kepada semua pertanyaan Parlimen dalam tempoh berikut:
  i.    Jawapan Dewan Rakyat dikemukakan kepada YB MKPKT dan YB TMKPKT dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
      sebelum soalan dijawab di Parlimen;
  ii.   Jawapan Dewan Negara dikemukakan kepada YB MKPKT dan YB TMKPKT dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
      sebelum soalan dijawab di Parlimen
6.
Menyelaras kunjungan hormat dan lawatan kerja Anggota Pentadbiran dan Pengurusan Tertinggi KPKT ke luar negara dalam tempoh dua (2) bulan.

7.

Menyelaras kunjungan hormat dan lawatan delegasi asing ke KPKT dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
8.
Menyelaras dan menyediakan maklum balas hal ehwal antarabangsa yang melibatkan KPKT dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima permohonan

9.

Menganjurkan Sambutan Hari Habitat Sedunia pada Oktober setiap tahun  selaku Pusat Tumpuan Kebangsaan (National Focal Point) yang dilantik oleh Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri.
10.
Menganjurkan Sambutan Hari Inovasi KPKT pada bulan Oktober setiap tahun selaras dengan Panduan Peningkatan Budaya Inovasi Dalam Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).

11.

Melaksanakan pengauditan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dua (2) tahun sekali.

12.

Menganalisa kepuasan pelanggan luar KPKT secara online setahun sekali.
13.
Memastikan satu (1) penilaian Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan (AIPBT) dilaksanakan mengikut kriteria yang ditetapkan.
 

| ke atas |


Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Bahagian Keurusetiaan Strategik dan Hubungan Antarabangsa

 

| ke atas |


Alamat Surat - Menyurat

Setiausaha Bahagian
Bahagian Keurusetiaan Strategik dan Hubungan Antarabangsa
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 20, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 
62100, Putrajaya, Malaysia.

 

No. Telefon : 603-8891 5088/5089
No. Fax : 603-8891 3088
e-Mel : osh@kpkt.gov.my                                                                                              

| ke atas |

 


Kemaskini pada 2018-05-22 09:44:30 daripada Administrator

  •  
  • Email this page
  • 15255
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
No.51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, Putrajaya
Tel: 03-8000 8000    Faks: 03 -8891 5557
 
Tarikh Kemaskini : 19-12-2018 Jumlah Pelawat : 3353159
Hakcipta Terpelihara @ KPKT
Paparan terbaik skrin beresolusi 1024x768 piksel menggunakan
browser Mozila Firefox atau Chrome versi terkini
Statistik Pelawat
Hari ini
Bulan ini
Jumlah pelawat
Hari Ini211 Minggu Ini4945 Jumlah Pelawat3353159