Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c RAKYAT | WARGA | OWA 1GOVUC
jata     mei2018  


youtube

facebook

twitter

instagram
 

Bahagian Khidmat Pengurusan


Bhg/Unit di KPKT

 
BKP
 

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Borang | Alamat Surat-Menyurat |Visi

Untuk Menjadi Pemudahcara dan Memberi Perkhidmatan Khidmat Pengurusan Terbaik Ke Arah Mencapai Teras-teras Utama Kementerian.

 

| ke atas |


Misi
Menjadi Bahagian Yang Terunggul, Berintergriti, Berwibawa dan Cemerlang Dalam Memberi Perkhidmatan Khidmat Pengurusan Kepada Semua Jabatan dan Bahagian Di Kementerian.
 

| ke atas |


Objektif
Bahagian Khidmat Pengurusan bertanggungjawab menyediakan khidmat sokongan dari segi Pentadbiran Am, Pengurusan Aset, Hal Ehwal Keselamatan Fizikal, Dokumen dan Individu, Protokol dan Percetakan serta Pengurusan Kenderaan Kementerian yang berkesan bagi memastikan objektif Kementerian tercapai dengan jayanya seperti berikut :-
 
pointer_purple

Memastikan pengurusan pentadbiran Kementerian meliputi pejabat anggota pentadbiran dan pengurusan tertinggi berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan;

pointer_purple

Memastikan tahap keselamatan fizikal, dokumen dan individu di Kementerian dipertingkatkan dan dimantapkan dari masa ke semasa; 

pointer_purple

Memastikan pengurusan aset di Kementerian dilaksanakan mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 / 2007; 

pointer_purple

Memastikan pengurusan stor dilaksana berdasarkan kepada Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor;

pointer_purple

Menyelaras pengurusan protokol majlis-majlis rasmi Kementerian dan mendokumentasikannya untuk panduan dan rujukan; dan

pointer_purple Bagi memasti dan melahirkan Pegawai dan Kakitangan yang mempunyai kekuatan rohani, akhlak, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat kebudayaan, inovatif serta cekap menangani cabaran semasa secara bijaksana, rasional, raktikal dan damai.
 

| ke atas |


Fungsi
pointer_purple Cawangan Pentadbiran
 
pointer_purple   Menyelia urusan surat menyurat Kementerian :-
- Penerimaan
- Pengagihan
- Penyimpanan
- Keselamatan
- Penghantaran
pointer_purple    Menyelaras pengurusan fail di Kementerian :-
- Pembukaan
- Penerimaan
- Penyimpanan
- Pergerakan
- Pelupusan
- Keselamatan
- Khidmat Nasihat
pointer_purple   Menyelaras pengurusan ruang pejabat Kementerian :-
- Permohonan penyewaan baru / pelanjutan penyewaan ruang pejabat
- Kontrak penyewaan ruang pejabat
- Pengubahsuaian ruang pejabat
- Keceriaan dan kebersihan ruang pejabat
- Keselamatan fizikal ruang pejabat
- Penyelenggaraan dan pembaikan ruang pejabat
- Tempat letak kereta
pointer_purple   Menyelaras pengurusan keselamatan di Kementerian dari aspek fizikal, dokumen dan individu 
pointer_purple   Menyelaras penyediaan ruang pejabat dan perancangan perpindahan KPKT ke Putrajaya
pointer_purple   Mengurus Kenderaan Rasmi Jawatan, Kementerian dan Bahagian
- Perolehan
- Penggunaan dan Penyelenggaraan
- Kad Inden Minyak
- Kad Touch N Go
- Lesen, cukai kenderaan, insurans dan saman
-  Pelupusan
pointer_purple   Mengawalselia pemandu-pemandu
- Disiplin dan Tatatertib
- Penyediaan /pematuhan jadual bertugas
- Latihan
pointer_purple   Mengadakan kursus-kursus untuk pegawai dan kakitangan Kementerian
- Kursus Pemanduan Berhemah
- Kursus Pengurusan Aset dan Stor
- Kursus Protokol
- Kursus Pengurusan Fail
- Kursus Keselamatan
pointer_purple   Menyediakan pakaian seragam untuk Pemandu dan Pembantu Am Pejabat
pointer_purple   Mendapatkan kelulusan Pegawai Pengawal
- Ubahsuai ruang pejabat
- Pemasangan telefon / perolehan telefon bimbit
- Pemasangan alat pendingin hawa berasingan
- Bekalan air / elektrik / gas bagi Anggota Pentadbiran
pointer_purple   Mengawalselia urusan pengeluaran waran perjalanan anggota pentadbiran
pointer_purple   Menguruskan hal ehwal kebajikan pegawai dan kakitangan BKP
pointer_purple   Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Islam Hadhari sebanyak dua (2) kali satahun.
pointer_purple   Menyelaras program pendekatan Islam Hadhari  di peringkat KPKT
pointer_purple   Menyediakan perancangan strategik lima (5) tahun pendekatan Islam Hadhari.
pointer_purple   Mengadakan program kursus/ceramah melalui program bulanan atau tahunan.
pointer_purple   Menyedia dan mengemukakan laporan program bulanan kepada JAKIM.
pointer_purple    Menyelaras sambutan hari kebesaran Islam.
pointer_purple   Memberi khidmat nasihat mengenai hal ehwal Islam.
pointer_purple   Merancang, menyelaras dan memantau program-program Kualiti Kementerian.
pointer_purple   Merancang, menyelaras dan memantau program-program Inovasi Kementerian.
pointer_purple

Cawangan Dokumentasi Dan Protokol 

 
pointer_purple Membantu menyelaras hal-ehwal percetakan:
- Kad Jemputan Anggota Pentadbiran dan Pengurusan Tertinggi
- Letterhead Kementerian
- Kad-Kad Ucapan Anggota Pentadbiran (Kad Ucapan Perayaan)
- Buku-buku program aktiviti Kementerian
- Kad Pengenalan Kementerian
- Kad Kuasa Kementerian
- Banner / Bunting / Backdrop / Poster
- Kalendar aktiviti tahunan Kementerian (takwim)
- Business Card
pointer_purple  Menyelaras hal ehwal program / aktiviti dengan Kementerian-Kementerian lain
- Perhimpunan Hari Pekerja
- Sambutan Hari Merdeka
- Perhimpunan Maulidur Rasul
- Perhimpunan Maal Hijrah
- Lawatan Ke Rumah Keluarga Miskin Bersempena Maal Hijrah
pointer_purple Menyelaras hal ehwal program / aktiviti Kementerian
- Perhimpunan bulanan
- Majlis-Majlis Rasmi Kementerian
pointer_purple Menyelaras penyediaan dan pengedaran hal ehwal dokumentasi
- Warta Kerajaan
- Buku Panduan Telefon Kementerian
pointer_purple Menguruskan hal ehwal protokol Kementerian
- Pegawai Protokol Kementerian
-

Pegawai Perhubungan Kementerian bagi hal ehwal melibatkan urusan protokol dengan Bahagian Istiadat Dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa,Jabatan Perdana Menteri.

pointer_purple Mengawalselia perancangan, pembangunan dan perolehan
- Perpustakaan Kementerian
- Galeri Kementerian
- Hadiah / cenderamata Kementerian
pointer_purple Mengawalselia hal ehwal pengurusan majlis / mesyuarat
- Keperluan audio / visual
- Khidmat fotografi dan video
- Menyelaras kebersihan / keceriaan / penyelenggaraan dan jadual penguunaan bilik-bilik mesyuarat Kementerian.
pointer_purple Merekabentuk
- Buku aturcara
- Buku-buku / Kertas Kerja / Kertas Persidangan / Kertas Seminar
- Banner / Bunting / Backdrop / Poster dan Papan Tanda
pointer_purple

Cawangan Pengurusan Aset

 
pointer_purple Memantau pengurusan aset alih Kerajaan di Kementerian
- Penerimaan
- Pendaftaran
- Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan
- Penyelenggaraan
- Pelupusan
- Kehilangan dan Hapuskira
- Khidmat Nasihat
pointer_purple  Menguruskan pelantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pelupusan dan Jawatankuasa Penyiasat Kes Kehilangan Aset Alih Kementerian.
pointer_purple Urus Setia  kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK).
pointer_purple Urus Setia mesyuarat penyelarasan Jawatankuasa Pemeriksaan Aset, Jawatankuasa Verifikasi Stok dan Jawatankuasa Pelupusan Kementerian.
pointer_purple Menguruskan penyediaan laporan-laporan berhubung perkara berikut :-
pointer_purple Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Aset (SPA).
pointer_purple Menguruskan Stor Berpusat.
 

| ke atas |


Piagam Pelanggan
   

1.

Menerima, melulus dan merekod tempahan bilik mesyuarat dalam tempoh lima (5) minit.

2.

Memastikan keperluan / persiapan bilik mesyuarat yang ditempah siap sedia untuk digunakan sekurang-kurangnya 30 minit sebelum mesyuarat berlangsung.

3.

Memastikan maklumbalas permohonan penggunaan kenderaan diberi dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

4.

Memproses dan merekodkan permohonan pinjaman bahan rujukan perpustakaan dalam tempoh lima (5) minit.

5.

Memproses pembukaan dan pendaftaran fail baru dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh permohonan.

6.

Memastikan edaran dan penawanan surat menggunakan Digital Document Management System (DDMS) dibuat dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh terima.

7.

Menyelaras pemeriksaan aset alih kerajaan di Kementerian pada bulan Oktober setiap tahun.

8.

Menyelaras pelaksanaan verifikasi stor di Stor Utama KPKT sekurang-kurangnya sekali (1) dalam masa setahun selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil.5/2009 Tatacara Pengurusan Stor.

9.

Mengemukakan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih Kerajaan kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac setiap tahun.

| ke atas |


Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Bahagian Khidmat Pengurusan.

 
Carta Organisasi Pengawal Keselamatan KPKT
Sila klik Carta Organisasi Pengawal Keselamatan Swasta di Bangunan KPKT
 

| ke atas |


Borang
Berikut adalah senarai borang yang dikeluarkan oleh Bahagian Khidmat Pengurusan (kegunaan dalaman sahaja) :-
pointer_purple

Borang Pinjaman Audio Visual

pointer_purple

Borang Permohonan Daftar Fail

pointer_purple

Borang Tempahan Bilik Mesyuarat KPKT 

pointer_purple Borang Penyediaan Cenderamata Untuk Tetamu Rasmi Kerajaan
 

| ke atas |

Soalan Lazim
Senarai soalan lazim yang dikeluarkan oleh Bahagian Khidmat Pengurusan (kegunaan dalaman sahaja) :-
pointer_purple

Penguatkuasaan Time Attendace Management Systems (TAMS) dan Card Access Management System (CAMS) Menggantikan Kad Perakam Waktu Di Bangunan KPKT

 

| ke atas |

 
Alamat Surat - Menyurat
Setiausaha Bahagian
Bahagian Khidmat Pengurusan
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 15 & 16, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 
62100, Putrajaya, Malaysia.
 

|


Kemaskini pada 2018-09-07 18:36:24 daripada Administrator

  •  
  • Email this page
  • 28645
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
No.51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, Putrajaya
Tel: 03-8000 8000    Faks: 03 -8891 5557
 
Tarikh Kemaskini : 18-06-2019 Jumlah Pelawat : 3783077
Hakcipta Terpelihara @ KPKT
Paparan terbaik skrin beresolusi 1024x768 piksel menggunakan
browser Mozila Firefox atau Chrome versi terkini
Statistik Pelawat
Hari ini
Bulan ini
Jumlah pelawat
Hari Ini360 Minggu Ini8924 Jumlah Pelawat3783077