Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
English | Chinese Soalan Lazim | Peta Laman | OWA 1GovUC
kpkt jatakpkt title
UMUM PERNIAGAAN WARGA

Bahagian Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai


Bhg/Unit di KPKT

 
BPWG
 

| Latar Belakang | Fungsi | Piagam Pelanggan | Dasar | Peruntukan Undang-undang | Carta Organisasi 
| Alamat Surat-menyurat |

Latar Belakang

Bahagian Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai ditubuhkan pada bulan September 2007 berikutan daripada penstrukturan semula Kementerian.

 

| ke atas |


Fungsi
pointer red

Mengawalselia aktiviti pemberi pinjam wang (PPW) dan pemegang pajak gadai (PPG);

pointer red

Memastikan perlindungan kepada peminjam dan pemajak; dan

pointer red

Memastikan perlindungan bagi barangan pajakan dan cagaran.

 

| ke atas |


Piagam Pelanggan
 
1. Mengeluarkan Surat Kelulusan Bersyarat kepada pemohon lesen baharu pemberi pinjam wang dan pemegang pajak gadai dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh kelulusan Pendaftar.
 
 
2. Memproses semua permohonan pembaharuan lesen PPW / PPG yang lengkap diterima melalui serahan tangan di kaunter sebelum waktu rehat tengah hari dalam tempoh satu (1) hari bekerja.
 
 
3. Memproses dan memberi keputusan semua permohonan permit iklan baru dan pembaharuan permit iklan pemberi pinjam wang dan pemegang pajak gadai yang lengkap dalam tempoh satu (1) bulan bekerja.
 
 
4. Mengeluarkan Sijil Lesen dan Sijil Permit Iklan pemberi pinjam wang dan pemegang pajak gadai dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas menerima bayaran.
 
 
5.
 
Mengeluarkan keputusan bagi semua permohonan yang lengkap untuk lelongan awam pajak gadai kepada pelelong berlesen tidak kurang daripada dua belas (12) hari sebelum tarikh lelongan.  
6.
 
Mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh satu (1) hari bekerja selepas aduan diterima di kaunter.  
7.
 
Mengendalikan semua aduan yang lengkap sehingga ke peringkat perlantikan pegawai dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh audan lengkap diterima.  
 

| ke atas |


Dasar dan Kriteria Semasa
 Pemberi Pinjam Wang (PPW)
   
pointer red Akuan Pematuhan Permit Iklan PPW
pointer red Senarai Semak Permohonan Lesen Baharu PPW
pointer red Senarai Semak Pembaharuan lesen & Permit Iklan PPW
pointer red Senarai Semak Perubahan Pengarah Syarikat Pemegang Saham dan lain-lain Pemegang Jawatan
pointer red Senarai Semak Pemulangan Lesen dan Permit Iklan
pointer red Senarai Semak Pertukaran Alamat Operasi dan Berdaftar
pointer red Senarai Semak Perubahan Nama Bentuk dan Pindah Hak Milik Organisasi
pointer red Jadual A – borang permohonan Lesen Baharu;
pointer red Jadual C – Akuan berkanun;
pointer red Jadual D – borang pembaharuan lesen;
pointer red Jadual F – borang permohonan permit iklan baharu;
pointer red Jadual H – borang pembaharuan permit iklan;
pointer red Jadual J dan Jadual K - Perjanjian Pemberian Pinjaman Wang
pointer red Borang BK/BPWG/TAO – borang tukar alamat operasi; dan
pointer red Borang BK/BPWG/TP – borang penambahan rakan kongsi/pengarah.
pointer red Lampiran A
pointer red

Lampiran B, Lampiran B1, & Panduan Mengisi Lampiran B & B1

  *Borang ini perlu dilengkapkan oleh semua Pemberi Pinjam Wang berlesen untuk diserahkan kepada Bahagian ini sebelum 1 Februari setiap tahun
   
download Muat Turun Manual Pengguna Permohonan Lesen & Permit Iklan Pemberi Pinjam Wang melalui BLESS 
   
 Pemegang Pajak Gadai (PPG)
 
pointer red Akuan Pematuhan Permit Iklan PPG;
pointer red Senarai Semak Permohonan Lesen Baharu PPG;
pointer red Senarai Semak Pembaharuan Lesen & Permit Iklan PPG
pointer red Senarai Semak Perubahan Pengarah Syarikat Pemegang Saham dan lain-lain Pemegang Jawatan
pointer red Senarai Semak Pemulangan Lesen dan Permit Iklan
pointer red Senarai Semak Pertukaran Alamat Operasi dan Berdaftar
pointer red Senarai Semak Perubahan Nama Bentuk dan Pindah Hak Milik Organisasi
pointer red Jadual A – borang permohonan Lesen Baharu;
pointer red Jadual D – Akuan berkanun;
pointer red Jadual E – borang pembaharuan lesen;
pointer red Jadual G – borang permohonan permit iklan baharu;
pointer red Jadual I – borang pembaharuan permit iklan;
pointer red Borang BK/BPWG/TAO – borang tukar alamat operasi; dan
pointer red Borang BK/BPWG/TP – borang penambahan rakan kongsi/pengarah.

pointer red

Lampiran A - Penyata Transaksi PPG & Panduan Mengisi Lampiran A

  *Borang ini perlu dilengkapkan oleh semua Pemegang Pajak Gadai berlesen untuk diserahkan kepada Bahagian ini sebelum 1 Februari setiap tahun
  NOTA: 
Berkuatkuasa mulai 16 September 2005, semua permohonan di bawah Akta  Pemberi Pinjam Wang (Kawalan & Pelesenan) 1951 dan Akta Pemegang Pajak Gadai (Kawalan & Pelesenan) 1972  hendaklah  menggunakan borang asal  atau borang yang  dimuat  turun  daripada Portal KPKT.
   
download Muat Turun Manual Pengguna Permohonan Lesen & Permit Iklan Pemegang Pajak Gadai melalui BLESS 
   
 

| ke atas |


Peruntukan Undang-undang di bawah BPWG
pointer red

Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 (Pindaan) 2011 [Akta 400]

pointer red

Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 [Akta 81]

pointer red

Peraturan-peraturan Pemberi Pinjam Wang ( Kawalan dan Pelesenan ) 2003

pointer red

Peraturan-peraturan Pemberi Pinjam Wang ( Pengkompaunan Kesalahan ) 2003

pointer red

Peraturan-peraturan Pemegang Pajak Gadai ( Kawalan dan Pelesenan ) 2004

 

| ke atas |


Carta Organisasi
Sila klik Carta Organisasi Bahagian Pemberi Pinjam Wang Dan Pemegang Pajak Gadai
 

| ke atas |
Sekiranya ada sebarang pertanyaan, tuan/puan boleh menghubungi Bahagian Pemberi Pinjam Wang & Pemegang Pajak Gadai melalui faksimili di nombor 03 - 8891 3186 atau e-mel di alamat bpwg@kpkt.gov.my.
 
 
Alamat Surat - Menyurat

Pendaftar Pemberi Pinjam Wang dan Pendaftar Pemegang Pajak Gadai
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bahagian Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai
Aras 22, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4
62100 PUTRAJAYA
     
     

 

Kemaskini pada 2017-01-16 16:08:22 daripada Administrator

 •  
 • Email this page
 • 52419
  Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
  No.51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, Putrajaya
  Tel: 03-8000 8000    Faks: 03 -8891 5557  talk icon Maklumbalas Portal

  Dasar Keselamatan, Dasar Privasi & Penafian | Peta Laman | Soalan Lazim
  Paparan terbaik dengan skrin beresolusi 1024 x 786 piksel menggunakan browser Mozila Firefox atau Chrome versi terkini
 
mla sprm mygov qrcode
 
 
Hari Ini1803
Jumlah Pelawat998279