Khas Bagi Pengguna


pointer Senarai Kursus/Latihan
anjuran BSM

(Feb - Jun 2013)

red pointer Bagi Warga KPKT,
kini aplikasi INTRANET
menggunakan Single
Sign-On (SSO)
. Rujuk
WebMaster


red pointer Kaji Selidik
Kepuasan Pelanggan
Luar Bil 2/2012 bagi
tempoh Julai - Disember
2012 |
SINI
 
kembali ke asal   tukar ke latar belakang Ceria  tukar ke latar belakang Hijau  tukar ke latar belakang Tenang  tukar ke latar belakang Corak  tukar ke latar belakang Awan  tukar ke latar belakang Kerawang  tukar ke latar belakang Alam  tukar ke latar belakang Diawagan     tukar text ke Merah  tukar text ke Hijau tukar text ke Biru tukar text ke Oren tukar text ke asal   tukar saiz text kecil tukar saiz text ke asal tukar saiz text besar   tukar kontras ke cerah tukar kontras ke asal tukar kontras ke gelap   tukar saiz portal mengecil tukar saiz portal ke asal tukar saiz portal mengembang

 

 

 


Anda di sini: Laman Utama > Mengenai KPKT > Bahagian & Unit di KPKT > Bahagian Khidmat Pengurusan


Bhg/Unit di KPKT


BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi Utama | Fungsi | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Borang | Alamat Surat-Menyurat |
Visi

Untuk Menjadi Pemudahcara dan Memberi Perkhidmatan Khidmat Pengurusan Terbaik Ke Arah Mencapai Teras-teras Utama Kementerian.


| ke atas |Misi
Menjadi Bahagian Yang Terunggul, Berintergriti, Berwibawa dan Cemerlang Dalam Memberi Perkhidmatan Khidmat Pengurusan Kepada Semua Jabatan dan Bahagian Di Kementerian.

| ke atas |Objektif
Bahagian Khidmat Pengurusan bertanggungjawab menyediakan khidmat sokongan dari segi Pentadbiran Am, Pengurusan Aset, Hal Ehwal Keselamatan Fizikal, Dokumen dan Individu, Protokol dan Percetakan serta Pengurusan Kenderaan Kementerian yang berkesan bagi memastikan objektif Kementerian tercapai dengan jayanya seperti berikut :-

pointer_purple

Memastikan pengurusan pentadbiran Kementerian meliputi pejabat anggota pentadbiran dan pengurusan tertinggi berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan;

pointer_purple

Memastikan tahap keselamatan fizikal, dokumen dan individu di Kementerian dipertingkatkan dan dimantapkan dari masa ke semasa; 

pointer_purple

Memastikan pengurusan aset di Kementerian dilaksanakan mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 / 2007; 

pointer_purple

Memastikan pengurusan stor dilaksana berdasarkan kepada Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor;

pointer_purple

Menyelaras pengurusan protokol majlis-majlis rasmi Kementerian dan mendokumentasikannya untuk panduan dan rujukan; dan

pointer_purple Bagi memasti dan melahirkan Pegawai dan Kakitangan yang mempunyai kekuatan rohani, akhlak, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat kebudayaan, inovatif serta cekap menangani cabaran semasa secara bijaksana, rasional, raktikal dan damai.

| ke atas |Fungsi Utama
Sila klik untuk melihat Fungsi-fungsi Utama Bahagian Khidmat Pengurusan.

| ke atas |


Fungsi
pointer_purple Cawangan Pentadbiran
 
light_purple   Menyelia urusan surat menyurat Kementerian :-
- Penerimaan
- Pengagihan
- Penyimpanan
- Keselamatan
- Penghantaran

light_purple    Menyelaras pengurusan fail di Kementerian :-
- Pembukaan
- Penerimaan
- Penyimpanan
- Pergerakan
- Pelupusan
- Keselamatan
- Khidmat Nasihat

light_purple   Menyelaras pengurusan ruang pejabat Kementerian :-
- Permohonan penyewaan baru / pelanjutan penyewaan ruang pejabat
- Kontrak penyewaan ruang pejabat
- Pengubahsuaian ruang pejabat
- Keceriaan dan kebersihan ruang pejabat
- Keselamatan fizikal ruang pejabat
- Penyelenggaraan dan pembaikan ruang pejabat
- Tempat letak kereta

light_purple   Menyelaras pengurusan keselamatan di Kementerian dari aspek fizikal, dokumen dan individu 
light_purple   Menyelaras penyediaan ruang pejabat dan perancangan perpindahan KPKT ke Putrajaya
light_purple   Mengurus Kenderaan Rasmi Jawatan, Kementerian dan Bahagian
- Perolehan
- Penggunaan dan Penyelenggaraan
- Kad Inden Minyak
- Kad Touch N Go
- Lesen, cukai kenderaan, insurans dan saman
-  Pelupusan

light_purple   Mengawalselia pemandu-pemandu
- Disiplin dan Tatatertib
- Penyediaan /pematuhan jadual bertugas
- Latihan

light_purple   Mengadakan kursus-kursus untuk pegawai dan kakitangan Kementerian
- Kursus Pemanduan Berhemah
- Kursus Pengurusan Aset dan Stor
- Kursus Protokol
- Kursus Pengurusan Fail
- Kursus Keselamatan

light_purple   Menyediakan pakaian seragam untuk Pemandu dan Pembantu Am Pejabat
light_purple   Mendapatkan kelulusan Pegawai Pengawal
- Ubahsuai ruang pejabat
- Pemasangan telefon / perolehan telefon bimbit
- Pemasangan alat pendingin hawa berasingan
- Bekalan air / elektrik / gas bagi Anggota Pentadbiran

light_purple   Mengawalselia urusan pengeluaran waran perjalanan anggota pentadbiran
light_purple   Menguruskan hal ehwal kebajikan pegawai dan kakitangan BKP
light_purple   Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Islam Hadhari sebanyak dua (2) kali satahun.
light_purple   Menyelaras program pendekatan Islam Hadhari  di peringkat KPKT
light_purple   Menyediakan perancangan strategik lima (5) tahun pendekatan Islam Hadhari.
light_purple   Mengadakan program kursus/ceramah melalui program bulanan atau tahunan.
light_purple   Menyedia dan mengemukakan laporan program bulanan kepada JAKIM.
light_purple    Menyelaras sambutan hari kebesaran Islam.
light_purple   Memberi khidmat nasihat mengenai hal ehwal Islam.
light_purple   Menyediakan bajet tahunan berkenaan program Hadhari dan pembangunan.
pointer_purple

Cawangan Dokumentasi Dan Protokol 

 
light_purple Membantu menyelaras hal-ehwal percetakan:
- Kad Jemputan Anggota Pentadbiran dan Pengurusan Tertinggi
- Letterhead Kementerian
- Kad-Kad Ucapan Anggota Pentadbiran (Kad Ucapan Perayaan)
- Buku-buku program aktiviti Kementerian
- Kad Pengenalan Kementerian
- Kad Kuasa Kementerian
- Banner / Bunting / Backdrop / Poster
- Kalendar aktiviti tahunan Kementerian (takwim)
- Business Card

light_purple  Menyelaras hal ehwal program / aktiviti dengan Kementerian-Kementerian lain
- Perhimpunan Hari Pekerja
- Sambutan Hari Merdeka
- Perhimpunan Maulidur Rasul
- Perhimpunan Maal Hijrah
- Lawatan Ke Rumah Keluarga Miskin Bersempena Maal Hijrah

light_purple Menyelaras hal ehwal program / aktiviti Kementerian
- Perhimpunan bulanan
- Majlis-Majlis Rasmi Kementerian

light_purple Menyelaras penyediaan dan pengedaran hal ehwal dokumentasi
- Warta Kerajaan
- Buku Panduan Telefon Kementerian

light_purple Menguruskan hal ehwal protokol Kementerian
- Pegawai Protokol Kementerian
-

Pegawai Perhubungan Kementerian bagi hal ehwal melibatkan urusan protokol dengan Bahagian Istiadat Dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa,Jabatan Perdana Menteri.


light_purple Mengawalselia perancangan, pembangunan dan perolehan
- Perpustakaan Kementerian
- Galeri Kementerian
- Hadiah / cenderamata Kementerian

light_purple Mengawalselia hal ehwal pengurusan majlis / mesyuarat
- Keperluan audio / visual
- Khidmat fotografi dan video
- Menyelaras kebersihan / keceriaan / penyelenggaraan dan jadual penguunaan bilik-bilik mesyuarat Kementerian.

light_purple Merekabentuk
- Buku aturcara
- Buku-buku / Kertas Kerja / Kertas Persidangan / Kertas Seminar
- Banner / Bunting / Backdrop / Poster dan Papan Tanda

pointer_purple

Cawangan Pengurusan Aset

 
light_purple Memantau pengurusan aset alih Kerajaan di Kementerian
- Penerimaan
- Pendaftaran
- Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan
- Penyelenggaraan
- Pelupusan
- Kehilangan dan Hapuskira
- Khidmat Nasihat

light_purple  Menguruskan pelantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pelupusan dan Jawatankuasa Penyiasat Kes Kehilangan Aset Alih Kementerian.
light_purple Urus Setia  kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK).
light_purple Urus Setia mesyuarat penyelarasan Jawatankuasa Pemeriksaan Aset, Jawatankuasa Verifikasi Stok dan Jawatankuasa Pelupusan Kementerian.
light_purple Menguruskan penyediaan laporan-laporan berhubung perkara berikut :-
light_purple Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Aset (SPA).
light_purple Menguruskan Stor Berpusat.

| ke atas |Piagam Pelanggan
   

1.

Menerima, melulus dan merekod tempahan bilik mesyuarat dalam tempoh lima (5) minit.

2.

Memastikan keperluan / persiapan bilik mesyuarat yang ditempah siap sedia untuk digunakan sekurang-kurangnya 30 minit sebelum mesyuarat berlangsung.

3.

Memastikan maklumbalas permohonan penggunaan kenderaan diberi dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

4.

Memproses permohonan pinjaman bahan rujukan perpustakaan dengan serta merta.

5.

Memproses pembukaan dan pendaftaran fail baru dalam tempoh satu (1) hari dari tarikh permohonan.

6.

Membekalkan keperluan stok Jabatan/Bahagian/Unit seperti yang dirancang daripada Stor Utama mengikut jadual yang ditetapkan.

7.

Menyelaras pemeriksaan aset alih kerajaan di Kementerian pada bulan Oktober setiap tahun.

8.

Menyelaras pelaksanaan verifikasi stor di Stor Utama KPKT sekurang-kurangnya sekali (1) setahun selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil.5/2009 Tatacara Pengurusan Stor.

9.

Mengemukakan laporan tahunan Pengurusan Aset Alih Kerajaan sebelum 15 Mac setiap tahun.

| ke atas |Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Bahagian Khidmat Pengurusan.


| ke atas |Borang
Berikut adalah senarai borang yang dikeluarkan oleh Bahagian Khidmat Pengurusan (kegunaan dalaman sahaja) :-
pointer_purple

Borang Pinjaman Audio Visual

pointer_purple

Borang Permohonan Daftar Fail

pointer_purple

Borang Tempahan Bilik Mesyuarat KPKT 

pointer_purple Borang Penyediaan Cenderamata Untuk Tetamu Rasmi Kerajaan

| ke atas |


 
Alamat Surat - Menyurat
Setiausaha Bahagian
Bahagian Khidmat Pengurusan
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 15 & 16, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 
62100, Putrajaya, Malaysia.

No. Telefon : 603-8891 5275
No. Fax : 603-8891 3182
e-Mel : pentadbiran@kpkt.gov.my                                                                                              

| ke atas |

 

Dikemaskini pada 12/06/2012 Jumlah capaian kepada laman ini: 47797
Dikemaskini pada 28/03/2013 Jumlah pelawat ke Portal ini: 10053675
| Hakcipta Terpelihara © 2005 - 2013 KPKT | Penafian | Dasar Privasi & Keselamatan  | Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 8 dan Mozilla Firefox 11
   ke atas atau Google Chrome dengan resolusi melebihi 1024 x 768 pixel |