kembali ke asal   tukar ke latar belakang Hijau  tukar ke latar belakang Tenang  tukar ke latar belakang Corak  tukar ke latar belakang Awan  tukar ke latar belakang Alam  tukar ke latar belakang Diawagan     tukar text ke Merah tukar text ke Hijau tukar text ke Biru tukar text ke Oren tukar text ke asal   tukar saiz text kecil tukar saiz text ke asal tukar saiz text besar   tukar kontras ke cerah tukar kontras ke asal tukar kontras ke gelap   tukar saiz portal mengecil tukar saiz portal ke asal tukar saiz portal mengembang
  kpkt jata  kpkt logo   kpkt title

Anda di sini: Laman Utama > MENGENAI KPKT > Bahagian & Unit di KPKT > Bahagian Pemberi Pinjam Wang & Pajak Gadai


Bhg/Unit di KPKT 


Bhg Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai

| Latar Belakang | Fungsi | Piagam Pelanggan | Dasar | Peruntukan Undang-undang | Carta Organisasi 
| Alamat Surat-menyurat |

Latar Belakang

Bahagian Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai ditubuhkan pada bulan September 2007 berikutan daripada penstrukturan semula Kementerian.


| ke atas |Fungsi
pointer red

Mengawalselia aktiviti pemberi pinjam wang (PPW) dan pemegang pajak gadai (PPG);

pointer red

Memastikan perlindungan kepada peminjam dan pemajak; dan

pointer red

Memastikan perlindungan bagi barangan pajakan dan cagaran.


| ke atas |Piagam Pelanggan

pointer red Memproses semua permohonan lesen dan permit iklan baharu Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai yang lengkap diterima serta memenuhi kriteria / syarat;
 
pointer red Memproses semua permohonan pembaharuan lesen, permit iklan dan pelbagai permohonan lesen/permit sedia ada Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai yang lengkap diterima serta memenuhi kriteria / syarat;
 
pointer red Memproses permohonan untuk mengadakan lelongan awam bagi sandaran yang tidak ditebus dalam tempohnya; dan
 
pointer red Mengendalikan semua aduan berkaitan pemberi pinjam wang berlesen dan pemegang pajak gadai berlesen dan mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari aduan diterima serta menguruskan pelantikan pegawai penyiasat dalam tempoh tujuh(7) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 

| ke atas |Dasar dan Kriteria Semasa
 Pemberi Pinjam Wang (PPW)
 
pointer red Senarai Semak Permohonan Lesen Baharu PPW
pointer red Senarai Semak Pelbagai Permohonan PPW;
pointer red Jadual A – borang permohonan Lesen Baharu;
pointer red Jadual C – Akuan berkanun;
pointer red Jadual D – borang pembaharuan lesen;
pointer red Jadual F – borang permohonan permit iklan baharu;
pointer red Jadual H – borang pembaharuan permit iklan;
pointer red Jadual J dan Jadual K - Perjanjian Pemberian Pinjaman Wang
pointer red Borang BK/BPWG/TAO – borang tukar alamat operasi; dan
pointer red Borang BK/BPWG/TP – borang penambahan rakan kongsi/pengarah.
pointer red Lampiran A | Lampiran B  | Lampiran B1
 

Panduan Mengisi Lampiran B & B1

  *Borang ini perlu dilengkapkan oleh semua Pemberi Pinjam Wang berlesen untuk diserahkan kepada Bahagian ini sebelum 1 Februari setiap tahun
   
 Pemegang Pajak Gadai (PPG)
 
pointer red Senarai Semak Permohonan Lesen Baharu PPG;
pointer red Senarai Semak Pelbagai Permohonan PPG;
pointer red Jadual A – borang permohonan Lesen Baharu;
pointer red Jadual D – Akuan berkanun;
pointer red Jadual E – borang pembaharuan lesen;
pointer red Jadual G – borang permohonan permit iklan baharu;
pointer red Jadual I – borang pembaharuan permit iklan;
pointer red Borang BK/BPWG/TAO – borang tukar alamat operasi; dan
pointer red Borang BK/BPWG/TP – borang penambahan rakan kongsi/pengarah.

pointer red

Lampiran A - Penyata Transaksi PPG

  *Borang ini perlu dilengkapkan oleh semua Pemegang Pajak Gadai berlesen untuk diserahkan kepada Bahagian ini sebelum 1 Februari setiap tahun
  NOTA: 
Berkuatkuasa mulai 16 September 2005, semua permohonan di bawah Akta  Pemberi Pinjam Wang (Kawalan & Pelesenan) 1951 dan Akta Pemegang Pajak Gadai (Kawalan & Pelesenan) 1972  hendaklah  menggunakan borang asal  atau borang yang  dimuat  turun  daripada Portal KPKT.

| ke atas |Peruntukan Undang-undang di bawah BPWG
pointer red

Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 (Pindaan) 2011 [Akta 400]

pointer red

Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 [Akta 81]

pointer red

Peraturan-peraturan Pemberi Pinjam Wang ( Kawalan dan Pelesenan ) 2003

pointer red

Peraturan-peraturan Pemberi Pinjam Wang ( Pengkompaunan Kesalahan ) 2003

pointer red

Peraturan-peraturan Pemegang Pajak Gadai ( Kawalan dan Pelesenan ) 2004


| ke atas |Carta Organisasi
Sila klik Carta Organisasi Bahagian Pemberi Pinjam Wang Dan Pemegang Pajak Gadai

| ke atas |

Sekiranya ada sebarang pertanyaan, tuan/puan boleh menghubungi Bahagian Pemberi Pinjam Wang & Pemegang Pajak Gadai melalui faksimili di nombor 03 - 8891 3186 atau e-mel di alamat bpwg@kpkt.gov.my.


Alamat Surat - Menyurat

Pendaftar Pemberi Pinjam Wang dan Pendaftar Pemegang Pajak Gadai
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Bahagian Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai
Aras 22, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4
62100 PUTRAJAYA
     

     


Dikemaskini pada 15/05/2015 55107