Sesi Walkabout Program Mobilisasi Vaksin Komuniti (MOVAK) Outreach 2.0 YBhg. Datuk Azhar bin Ahmad TKSU (RK) ke di SMK Padang Temu, Melaka

Hakcipta Terpelihara KPKT

Web Photo Gallery created by Adobe Lightroom.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18