Kursus menyelamat di air bagi persediaan menghadapi banjir peringkat Parlimen Maran dirasmikan oleh YBhg.Dato’ Sri Dr. Haji Ismail bin Haji Abd. Mutallib Timbalan Menteri KPKT

Hakcipta Terpelihara KPKT

Web Photo Gallery created by Adobe Lightroom.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11