Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
w3c
logo-kpkt
Laman Web Rasmi

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

www.kpkt.gov.my

faq-img

Soalan
Lazim

gap-line

hubungi-kami

Hubungi
Kami

gap-line

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

gap-line

peta-laman

Peta
Laman

Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau

 

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi | Kod Etika | Akta-Akta Yang Berkaitan Dengan BH | Carta Organisasi | Alamat Surat - Menyurat |

Visi
Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau telah diwujudkan bermula pada 2 Ogos 2021 untuk mengkaji, menggubal, menilai, menambahbaik dan menyelaras dasar, akta, peraturan, pekeliling dan pelan tindakan berkaitan dengan Kerajaan Tempatan, pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam dan perancangan bandar dan desa serta landskap.

Misi
Membangunkan dasar-dasar dan pelan tindakan yang komprehensif bagi pembangunan Kerajaan Tempatan yang cekap dan berkesan, pengurusan sisa pepejal yang holistik ke arah ekonomi kitaran dan perancangan bandar, desa dan landskap ke arah persekitaran yang kondusif.

Objektif
pointer_blue   Memainkan peranan sebagai Bahagian yang bertanggungjawab ke atas perancangan dan penggubalan dasar, strategi, pelan tindakan dan perundangan mengenai Kerajaan Tempatan, pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam dan perancangan bandar dan desa serta landskap; dan 
pointer_blue  Menyelaras kerjasama di antara Kementerian-kementarian dan agensi-agensi kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, pihak swasta dan masyarakat bagi pelaksanaan dasar, strategi, pelan tindakan dan perundangan mengenai Kerjaan Tempatan, pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam dan perancangan bandar dan desa serta landskap.


Fungsi
Sila Klik Carta Fungsi Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau 

Kod Etika
Amanah dan Ikhlas;
Bekerja dalam Pasukan; dan
Memberi Perkhidmatan Cemerlang
 

Akta-Akta yang berkaitan dengan BH:
pointer_blue Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]
pointer_blue Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976[Akta 172]    
pointer_blue Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133]
pointer_blue Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 [Akta 672] 
pointer_blue Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 [Akta 673] 


Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau


image

image Alamat Surat - Menyurat

Pejabat Setiausaha Bahagian,
Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau,
Tingkat 10, Bangunan Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan,
No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 
62100, Putrajaya, Malaysia.

 


Kemaskini pada 2024-01-05 10:53:03 daripada Administrator4

 •  
 • Print
 • Email this page