Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
w3c
logo-kpkt
Laman Web Rasmi

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

www.kpkt.gov.my

faq-img

Soalan
Lazim

gap-line

hubungi-kami

Hubungi
Kami

gap-line

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

gap-line

peta-laman

Peta
Laman

Bahagian Kesejahteraan Komuniti

| Visi | Misi | Objektif  | Fungsi | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Alamat Surat-menyurat |

Visi

Memperkasakan komuniti di bandar ke arah hidup yang sejahtera, berkualiti dan mampan

Misi
Merancang, melaksana, memantau dan menilai program-program komuniti dan kesejahteraan bandar yang inovatif, strategik dan inklusif melalui peningkatan sosio-ekonomi dan penyertaan komuniti

Objektif
pointer_purple Meningkatkan penglibatan komuniti dalam permuafakatan masyarakat
pointer_purple Membentuk komuniti yang berdaya saing, berdikari dan lestari
pointer_purple Membantu menaiktaraf kediaman yang selesa dan selamat untuk golongan miskin bandar
pointer_purple Meningkatkan kemahiran keusahawanan golongan miskin bandar
pointer_purple Meningkatkan kesedaran dan penglibatan komuniti dalam isu-isu pembangunan mampan

Fungsi
pointer_purple Merancang, melaksana, memantau dan menilai Program Memperkasa Komuniti (PMK)
pointer_purple Menjalin kerjasama  strategik Bersama Agensi Kerajaan/ swasta/ NGO/ Komuniti
pointer_purple Merancang, melaksana, memantau dan menilai Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB)
pointer_purple Merancang, melaksana, memantau dan menilai Program Local Agenda 21

Piagam Pelanggan
1.


 
Mengemukakan kertas perakuan bagi Program Baik Pulih Rumah dan Program Rumah Sejahtera yang lengkap dan layak kepada Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas proses semakan selesai di peringkat Bahagian tertakluk kepada perakuan senarai pemohon oleh Jawatankuasa
2.
 
Mengemukakan kertas perakuan Program Local Agenda 21 (LA21) yang dikemukakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk pertimbangan dan perakuan Jawatankuasa Penilaian Permohonan Peruntukan Program LA21 selepas penerimaan permohonan lengkap daripada PBT dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

Carta Organisasi

Klik  Carta Organisasi Bahagian Kesejahteraan Komuniti

image

 image Alamat Surat - Menyurat

Bahagian Kesejahteraan Komuniti,
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 15, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4,
62100 Putrajaya.

No. Telefon  : 03-8891 5051            
        

Kemaskini pada 2022-03-31 16:03:09 daripada Administrator2

 •  
 • Print
 • Email this page