Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
w3c
logo-kpkt
Laman Web Rasmi

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

www.kpkt.gov.my

faq-img

Soalan
Lazim

gap-line

hubungi-kami

Hubungi
Kami

gap-line

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

gap-line

peta-laman

Peta
Laman

Bahagian Kewangan Dan Perolehan

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi  | Alamat Surat - Menyurat |

Visi
Memberikan perkhidmatan pengurusan kewangan dan perolehan yang cemerlang sebagai pemangkin visi Kementerian ke arah mewujudkan persekitaran hidup yang berkualiti dan mampan.

Misi
Komited dalam memberikan perkhidmatan pengurusan Kewangan dan Perolehan yang bertunjangkan integriti dan akauntabiliti melalui perancangan belanjawan dan perolehan yang inklusif.

Objektif
pointer_purple Merancang semua aktiviti Kewangan dan Perolehan berdasarkan peraturan kewangan semasa yang berkuatkuasa;
pointer_purple Mengawal selia belanjawan tahunan, Prestasi perbelanjaan, mengurus terimaan hasil dan menyelaras pelaksanaan perolehan berdasarkan perancangan;
pointer_purple Menambah baik sebarang bentuk ketakakuran dan ketakaturan terhadap peraturan kewangan yang berkaitan.

Fungsi
pointer_purple

Mengawal dan menyelaras Belanjawan Mengurus meliputi agihan waran peruntukan Mengurus kepada PTJ/ Pusat Kos/ Agensi Kementerian, pemantauan perbelanjaan dan penyediaan laporan unjuran aliran tunai.

pointer_purple Mengurus pembayaran tuntutan bagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Kementerian serta pelarasan gaji dan elaun kakitangan.
pointer_purple Menguruskan pindah peruntukan bagi Perbelanjaan Mengurus (B.43) dan Perbelanjaan Pembangunan (P.43).
pointer_purple Kelulusan berbelanja/ keizinan membuat perolehan di bawah AP168.
pointer_purple

Memproses semua kertas perakuan Jabatan/ Bahagian [bagi B.43 dan P.43] yang lengkap diterima ke Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga KPKT.

pointer_purple

Mengurus setiakan Mesyuarat Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga [bagi B.43 dan P.43] KPKT dan menyampaikan keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga KPKT [bagi B.43 dan P.43] kepada Jabatan/ Bahagian. 

pointer_purple

Mengurus perakaunan dan penyediaan penyata/laporan berkenaan untuk tujuan kawalan dan pengesahan perbelanjaan.

pointer_purple Memberi khidmat nasihat mengenai Pengurusan Kewangan dan Perolehan.
pointer_purple Mengurus terimaan hasil di peringkat PTJ ibu pejabat.
pointer_purple Mengurus agihan waran peruntukan pembangunan kepada PTJ/ Pusat Kos/ Agensi Kementerian dan memantau perbelanjaan pembangunan.
pointer_purple Mengurus bayaran tuntutan bagi projek-projek pembangunan.
   
Piagam Pelanggan
1. Mengeluarkan Waran Peruntukan kepada Pusat Tanggungjawab utama dan memaklumkan agihan peruntukan kepada Pusat Kos dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh Waran Am diterima.
2. Mengeluarkan Waran Tarik Balik dan Pindah Peruntukan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.
3. Memproses Waran Perjalanan Udara Awam (WPUA) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.
4. Memproses semua bil/ tuntutan dalam tempoh 14 hari  bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.
5. Mengeluarkan resit rasmi pada tarikh yang sama setiap terimaan yang diuruskan.
6. Memproses semua permohonan pembelian terus dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas dokumen lengkap diterima.
7. Memproses semua permohonan perolehan secara sebut harga dalam tempoh 10 hari bekerja selepas perakuan lengkap diterima.
8. Memproses semua permohonan perolehan secara tender dalam tempoh 10 hari bekerja selepas perakuan lengkap diterima.
9. Mengurus permohonan mendapatkan keizinan membuat perolehan Kementerian selaras dengan Arahan Perbendaharaan (AP168) dan AP168A.
10. Memproses dokumen perubahan gaji mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara/ Bahagian Akaun.

Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Bahagian Kewangan dan Perolehan

image

image Alamat Surat - Menyurat

Bahagian Kewangan dan Perolehan
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan,
Aras 14, No.51,
Persiaran Perdana, Presint 4,
62100 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan Putrajaya.

No. Telefon : 603-8891 5446
No. Fax : 603-8891 3180
e-Mel : pa_pbk@kpkt.gov.my                                                                                      

Kemaskini pada 2024-01-05 11:49:45 daripada Administrator4

 •  
 • Print
 • Email this page