Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
w3c
logo-kpkt
Laman Web Rasmi

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

www.kpkt.gov.my

faq-img

Soalan
Lazim

gap-line

hubungi-kami

Hubungi
Kami

gap-line

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

gap-line

peta-laman

Peta
Laman

Bahagian Akaun

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi | Piagam Pelanggan | Garis Panduan | Carta Organisasi | Alamat Surat-menyurat |

Visi
Menjadi sebuah Bahagian yang cemerlang dalam perkhidmatan perakaunan dan kewangan kerajaan.

Misi

Melaksana dan memantapkan perkhidmatan perakaunan dan kewangan Kementerian bagi mempertingkatkan akauntabiliti awam.

Objektif
dark purple pointer Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan kementerian dengan melaksanakan inspektorat dan khidmat nasihat.
dark purple pointer Memantapkan sistem pengurusan perakaunan dan kewangan kementerian berdasarkan piawaian dan arahan yang berkuatkuasa.
dark purple pointer Membantu pengurusan atasan kementerian dalam membuat keputusan yang berkesan melalui penyediaan Penyata Kewangan dan menganalisa laporan secara komprehensif.

 

Fungsi
pointer red Perakaunan Pengurusan
 pointer red Perakaunan Kewangan
pointer red Perundingan dan Pemantauan

 

Piagam Pelanggan
 
OUTCOME 1: Peningkatan tahap ketepatan dan ketelusan maklumat kewangan.
dark purple pointer Menyediakan Penyata Kewangan KPKT dengan tepat dan lengkap berasaskan undang-undang, dasar dan prinsip perakaunan yang diterima umum.
   
OUTCOME 2: Peningkatan tahap penyampaian pengurusan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam yang cekap dan berkesan.
dark purple pointer Membuat larian bayaran (run payment) bagi semua baucar yang lengkap dalam tempoh tiga (3) hari kalendar dari tarikh baucar diperaku.
dark purple pointer Menguruskan pembayaran gaji bulanan semua penjawat awam Kementerian pada tarikh yang ditetapkan selaras dengan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia.
dark purple pointer Meluluskan Sijil AP58(a) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
dark purple pointer Melaksanakan Naziran ke atas Pusat Tanggungjawab (PTJ) sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau berdasarkan arahan JANM.
dark purple pointer Menyediakan Laporan Naziran dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh exit meeting dengan Pusat Tanggungjawab (auditee).

 

Garis Panduan
pointer_purple Klik Pekeliling Akauntan Negara Malaysia
[ Senarai Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara ]

 

Carta Organisasi

Klik  Carta Organisasi Bahagian Akaun.

image

Alamat Surat - Menyurat

Bahagian Akaun
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan,
Aras 20 & 23, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya.

 
No. Telefon : 03-8891 5089
No. Fax : 03-8891 3088
Emel : bahagian_akaun@kpkt.gov.my                                                                                  

Kemaskini pada 2024-01-05 10:57:45 daripada Administrator4

 •  
 • Print
 • Email this page