Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
w3c
logo-kpkt
Laman Web Rasmi

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

www.kpkt.gov.my

faq-img

Soalan
Lazim

gap-line

hubungi-kami

Hubungi
Kami

gap-line

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

gap-line

peta-laman

Peta
Laman

Bahagian Khidmat Pengurusan

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Alamat Surat-Menyurat |

Visi
Untuk Menjadi Pemudahcara dan Memberi Perkhidmatan Khidmat Pengurusan Terbaik Ke Arah Mencapai Teras-teras Utama Kementerian

Misi
Menjadi Bahagian Yang Terunggul, Berintergriti, Berwibawa dan Cemerlang Dalam Memberi Perkhidmatan Khidmat Pengurusan Kepada Semua Jabatan dan Bahagian Di Kementerian.

Objektif
Bahagian Khidmat Pengurusan bertanggungjawab menyediakan khidmat sokongan dari segi Pentadbiran Am, Pengurusan Aset dan Stor, Hal Ehwal Keselamatan Fizikal, Dokumen dan Individu, Protokol dan Percetakan serta Pengurusan Kenderaan Kementerian yang berkesan bagi memastikan objektif Kementerian tercapai dengan jayanya seperti berikut :-
   
pointer_purple Memastikan pengurusan pentadbiran Kementerian meliputi pejabat anggota pentadbiran dan pengurusan tertinggi berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan;
pointer_purple Memastikan Pengurusan rekod kerajaan di Kementerian mengikut peraturan dan piawaian yang sedang berkuatkuasa.
pointer_purple Memastikan tahap keselamatan fizikal, dokumen dan individu di Kementerian dipertingkatkan dan dimantapkan dari masa ke semasa;
pointer_purple Memastikan pengurusan kenderaan mematuhi peraturan yang sedang berkuat kuasa.
pointer_purple Memastikan pengurusan aset dan stor dilaksanakan selaras dengan peruntukan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan;
pointer_purple Menyelaras pengurusan protokol majlis-majlis rasmi Kementerian dan mendokumentasikannya untuk panduan dan rujukan; dan
pointer_purple memasti dan melahirkan Pegawai dan Kakitangan yang mempunyai kekuatan rohani, akhlak, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat kebudayaan, inovatif serta cekap menangani cabaran semasa secara bijaksana, rasional, raktikal dan damai.

Fungsi
pointer_purple Unit Pentadbiran dan Pengurusan Rekod
 
pointer_purple   Mengurus aktiviti pengurusan rekod di Kementerian.
pointer_purple    Menyelaras Digital Document Management System (DDMS2.0).
pointer_purple   Menyelaras pengurusan ruang pejabat Kementerian.
pointer_purple   Menyelaras pengurusan keselamatan di Kementerian dari aspek fizikal, dokumen dan individu.
pointer_purple   Mengurus Kereta Rasmi Jawatan dan Kenderaan Jabatan di Kementerian.
pointer_purple

Unit Acara, Protokol dan Penerbitan

 
pointer_purple
 
Membantu menyelaras hal-ehwal percetakan:
- Kad Jemputan Anggota Pentadbiran dan Pengurusan Tertinggi
- Letterhead Kementerian
- Buku-buku program aktiviti Kementerian
- Banner / Bunting / Backdrop / Poster
pointer_purple
 
Menyelaras hal ehwal program / aktiviti dengan Kementerian-Kementerian lain:
- Perhimpunan Hari Pekerja
- Sambutan Hari Merdeka
- Perhimpunan Maulidur Rasul
- Perhimpunan Maal Hijrah
pointer_purple


 
Menyelaras hal ehwal program / aktiviti Kementerian
- Perhimpunan bulanan
- Majlis-Majlis Rasmi Kementerian
pointer_purple 
Menguruskan hal ehwal protokol Kementerian
- Pegawai Protokol Kementerian
- Pegawai Perhubungan Kementerian bagi hal ehwal melibatkan urusan protokol dengan Bahagian Istiadat Dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa,Jabatan Perdana Menteri.
pointer_purple


 
Mengawalselia perancangan, pembangunan dan perolehan
- Perpustakaan Kementerian
- Hadiah / cenderamata Kementerian
pointer_purple 
Mengawalselia hal ehwal pengurusan majlis / mesyuarat
- Keperluan audio / visual
- Menyelaras kebersihan / keceriaan / penyelenggaraan dan jadual penggunaan bilik-bilik mesyuarat Kementerian.
pointer_purple 
Merekabentuk
- Buku aturcara
- Buku-buku / Kertas Kerja / Kertas Persidangan / Kertas Seminar
- Banner / Bunting / Backdrop / Poster dan Papan Tanda
   
pointer_purple

Unit Pengurusan Aset dan Stor

 
pointer_purple

Memantau dan menyelaras Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup, Aset Tak Ketara dan Stor Kerajaan selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM : Pengurusan Aset dan peruntukan undang-undang serta peraturan lain yang telah ditetapkan.

pointer_purple Unit Inovasi
  Kualiti
 
- Merancang dan memantau Pensijilan MS ISO 9001:2015 (Pengurusan Kualiti) dan Pensijilan MS 1900:2014 (Pengurusan Kualiti - Perspektif Islam)
- Merancang dan memantau Semakan Semula dan Laporan Bulanan Piagam Pelanggan.
- Merancang dan memantau Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Luar KPKT.
- Merancang dan memantau Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA).
- Memantau dan menyelaras Penarafan Indeks Star Rating KPKT oleh MAMPU.
  Inovasi
 
- Menyelaras pelaksanaan dan pembudayaan inovasi di peringkat Kementerian dan Jabatan.
- Merancang dan memantau Pensijilan MS ISO 9001:2015 (Pengurusan Kualiti) dan Pensijilan MS 1900:2014 (Pengurusan Kualiti - Perspektif Islam) di peringkat Kementerian.
- Memantau pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam di peringkat Kementerian dan Jabatan.
- Memantau dan menyelaras Penarafan Indeks Star Rating KPKT oleh MAMPU.
- Merancang dan memantau Semakan Semula dan Laporan Bulanan Piagam Pelanggan.
- Merancang dan memantau Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Luar KPKT.

Piagam Pelanggan
   
1. Menerima, melulus dan merekod tempahan bilik mesyuarat dalam tempoh lima (5) minit.
2. Memastikan keperluan / persiapan bilik mesyuarat yang ditempah siap sedia untuk digunakan sekurang-kurangnya 30 minit sebelum mesyuarat berlangsung.
3. Memastikan maklumbalas permohonan penggunaan kenderaan diberi dalam tempoh satu (1) hari bekerja.
4. Memproses dan merekodkan permohonan pinjaman bahan rujukan perpustakaan dalam tempoh lima (5) minit.
5. Memproses pembukaan dan pendaftaran fail baru dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh permohonan.
6. Memastikan edaran dan penawanan surat menggunakan Digital Document Management System (DDMS) dibuat dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh terima.
7. Menyelaras pemeriksaan Aset Kerajaan sekali (1) setahun selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM : Pengurusan Aset.
8. Menyelaras pemeriksaan dan verifikasi stok di Stor Utama sekali (1) setahun selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM : Pengurusan Aset.
9. Menyediakan dan Mengemukakan Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan kepada Perbendaharaan Malaysia sebelum 15 Mac tahun berikutnya.
10. Mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) peringkat Kementerian mengikut suku tahunan.
   

Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Bahagian Khidmat Pengurusan.

 

image

 
image Alamat Surat - Menyurat

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan,
Aras 16, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 
62100, Putrajaya, Malaysia.

 


Kemaskini pada 2024-01-05 11:56:15 daripada Administrator4

 •  
 • Print
 • Email this page