Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c RAKYAT | WARGA | MYGOVUC 2.0
jata     mei2018
faq hubungi aduan peta laman
Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan dan Maklum Balas Peta Laman
 
radio

youtube

facebook

twitter

instagram
 

Bahagian Kewangan Dan Perolehan


Bhg/Unit di KPKT

 
BK&P
 

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi | Piagam Pelanggan | Arahan-arahan dan Jadual | Garis Panduan | Carta Organisasi  | Alamat Surat - Menyurat |


Visi
Memberikan perkhidmatan pengurusan kewangan dan perolehan yang cemerlang sebagai pemangkin visi Kementerian ke arah mewujudkan persekitaran hidup yang berkualiti dan mampan.
 

| ke atas |


Misi

Komited dalam memberikan perkhidmatan pengurusan Kewangan dan Perolehan yang bertunjangkan integriti dan akauntabiliti melalui perancangan belanjawan dan perolehan yang inklusif.

 

| ke atas |


Objektif
pointer_purple

Merancang semua aktiviti Kewangan dan Perolehan berdasarkan peraturan kewangan semasa yang berkuatkuasa;

pointer_purple

Mengawal selia belanjawan tahunan, Prestasi perbelanjaan, mengurus terimaan hasil dan menyelaras pelaksanaan perolehan berdasarkan perancangan;

pointer_purple

Menambah baik sebarang bentuk ketakakuran dan ketakaturan terhadap peraturan kewangan yang berkaitan.

 

| ke atas |

 
Fungsi
pointer_purple
 

Menyedia, mengawal dan menyelaras Belanjawan Mengurus meliputi agihan waran peruntukan Mengurus kepada PTJ/ Pusat Kos/ Agensi Kementerian, pemantauan perbelanjaan dan penyediaan laporan unjuran aliran tunai.

pointer_purple

Mengurus pembayaran tuntutan bagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Kementerian serta pelarasan gaji dan elaun kakitangan.

pointer_purple

Menguruskan pindah peruntukan bagi Perbelanjaan Mengurus (B.43) dan Perbelanjaan Pembangunan (P.43).

pointer_purple

Kelulusan berbelanja/ keizinan membuat perolehan di bawah AP168.

pointer_purple

Memproses semua kertas perakuan Jabatan/ Bahagian [bagi B.43 dan P.43] yang lengkap diterima ke Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga KPKT.

pointer_purple

Mengurus setiakan Mesyuarat Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga [bagi B.43 dan P.43] KPKT dan menyampaikan keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga KPKT [bagi B.43 dan P.43] kepada Jabatan/ Bahagian. 

pointer_purple

Mengurus perakaunan dan penyediaan penyata/laporan berkenaan untuk tujuan kawalan dan pengesahan perbelanjaan.

pointer_purple

Memberi khidmat nasihat mengenai Pengurusan Kewangan dan Perolehan.

pointer_purple

Mengurus terimaan hasil di peringkat PTJ ibu pejabat.

pointer_purple

Mengurus agihan waran peruntukan pembangunan kepada PTJ/ Pusat Kos/ Agensi Kementerian dan memantau perbelanjaan pembangunan.

pointer_purple

Mengurus bayaran tuntutan bagi projek-projek pembangunan.

 

| ke atas |

 
Piagam Pelanggan
1.

Mengeluarkan Waran Peruntukan kepada Pusat Tanggungjawab utama dan memaklumkan agihan peruntukan kepada Pusat Kos dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh Waran Am diterima.

2.

Mengeluarkan Waran Tarik Balik dan Pindah Peruntukan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

3.

Memproses Waran Perjalanan Udara Awam (WPUA) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

4.

Memproses semua bil/ tuntutan dalam tempoh 14 hari  bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

5.

Mengeluarkan resit rasmi pada tarikh yang sama setiap terimaan yang diuruskan.

6.

Memproses semua permohonan pembelian terus dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas dokumen lengkap diterima.

7.

Memproses semua permohonan perolehan secara sebut harga dalam tempoh 10 hari bekerja selepas perakuan lengkap diterima.

8.

Memproses semua permohonan perolehan secara tender dalam tempoh 10 hari bekerja selepas perakuan lengkap diterima.

9.

Mengurus permohonan mendapatkan keizinan membuat perolehan Kementerian selaras dengan Arahan Perbendaharaan (AP168) dan AP168A.

10.

Mengemukakan dokumen perubahan gaji ke Jabatan Akauntan Negara/ Bahagian Akauan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan olehn JAN.

 

| ke atas |


Arahan - Arahan dan Jadual
pointer_purple
 
Pindaan Arahan Pegawai Pengawal Bil. 1 Tahun 2014
 
pointer_purple
 
Arahan Pegawai Pengawal KPKT Bil. 1 Tahun 2014
 
  pointer_purple Tajuk Lampiran

pointer_purple Lampiran Bab Perolehan

pointer_purple Lampiran Bab Belanja Mengurus (B.43)

pointer_purple Lampiran Bab Belanja Pembangunan (P.43)

pointer_purple Lampiran Bab Pengurusan Akaun
 
pointer_purple Arahan Perbendaharaan 2008
 
pointer_purple Pindaan Utama Arahan Perbendaharaan 2008
 
pointer_purple Borang Arahan Menanggung Kerja
 
pointer_purple Jadual Bayaran Balik Pinjaman Komputer
 
pointer_purple Jadual Bayaran Balik Pinjaman Kenderaan
 
pointer_purple Proses dan Senarai Semak Pinjaman Komputer & Kenderaan
 
pointer_purple

Surat Edaran; Tawaran Promosi Penerbangan Domestik dan Antarabangsa Bagi Penjawat Awam

 

| ke atas |

 
Garis Panduan
pointer_purple

Garis Panduan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih Dan/Atau Caj Penggunaan Bulanan Bagi Kegunaan Rasmi berkuat kuasa mulai 1 Jun 2014

  pointer_purple Borang Tuntutan dan Carta Alir Caj
   
pointer_purple Garis Panduan Pembayaran Tuntutan Bayaran Sewaan Hotel Secara "Day Use" Dan "Late Check Out" Kerana Menjalankan Tugas Rasmi berkuat kuasa mulai 1 April 2014
   
 

| ke atas |

Pekeliling Kewangan
pointer_purple

Pekeliling Kewangan Bil 1. 2015 (Bayaran bil dan tuntutan dalam tempoh 14 hari)

 
pointer_purple Senarai Semak Penyedia
pointer_purple Senarai Semak Penyedia (LO)
pointer_purple Senarai Semak Penyedia Peraku I
pointer_purple Senarai Semak Penyedia Peraku II
   
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 2. 2015 (Bayaran saguhati kepada pensyarah/penceramah dan fasilitator sambilan)
 
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 2. 2013 (Kaedah Perolehan Kerajaan)
pointer_purple Peraturan Mengenai Kadar-Kadar dan Syarat-Syarat Bayaran Saguhati Kepada Pensyarah/Penceramah/Fasilitator Sambilan.
pointer_purple Borang Tuntutan
   
pointer_purple

Pekeliling Kewangan Bil 3. 2015 (Tuntutan perjalanan yang dikemukakan selepas 10 hari bulan dalam bulan berikutnya-pengecualian kepada Arahan Perbendaharaan 100(a)) [DIBATALKAN DAN DIGANTIKAN DENGAN PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 6/2015]

   
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 4. 2015 (Peraturan bayaran yuran keahlian badan profesional/badan ikhtisas)
 
pointer_purple Senarai Semak Tuntutan Bayaran Yuran
pointer_purple Lampiran A Borang Tuntutan
   
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 5. 2015 (Pelaksanaan peraturan permohonan perbelanjaan kemudahan perubatan)
   
pointer_purple Pekeliling Kewangan Bil 7. 2015 (Pemakluman Mengenai Pindaan Ke Atas Arahan Perbendaharaan (AP) 100(a) Tuntutan Perjalanan Pegawai Awam bagi pembatalan Pekeliling Kewangan Bilangan 6 Tahun 2015)
 
pointer_purple Arahan Perbendaharaan
 

| ke atas |

 

Carta Organisasi

Sila klik Carta Organisasi Bahagian Kewangan dan Perolehan

 

| ke atas |
Alamat Surat - Menyurat

Bahagian Kewangan dan Perolehan

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Aras 14, No.51

Persiaran Perdana, Presint 4

62100 Putrajaya

Wilayah Persekutuan Putrajaya

 

 

No. Telefon : 603-8891 5427
No. Fax : 603-8891 3180
e-Mel : pa_pbk@kpkt.gov.my                                                                                      

| ke atas |

 

Kemaskini pada 2021-06-16 17:17:51 daripada Administrator

  •  
  • Print a div
  • Email this page
  • 43667
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
No.51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, Putrajaya
Tel: 03-8000 8000    Faks: 03 -8891 5557
 
Tarikh Kemaskini : 29-07-2021 Jumlah Pelawat : 7059772
Hakcipta Terpelihara @ KPKT
Paparan terbaik skrin beresolusi 1024x768 piksel menggunakan
browser Mozila Firefox atau Chrome versi terkini
Statistik Pelawat
Hari ini
Bulan ini
Jumlah pelawat
Hari IniHari Ini15 Minggu IniMinggu Ini12084 Jumlah PelawatJumlah Pelawat7059772