Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
w3c
logo-kpkt
Laman Web Rasmi

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

www.kpkt.gov.my

faq-img

Soalan
Lazim

gap-line

hubungi-kami

Hubungi
Kami

gap-line

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

gap-line

peta-laman

Peta
Laman

Arkib Pengurusan Kualiti

 
ARKIB DOKUMEN PENGURUSAN KUALITI
 
BARU DOKUMEN-DOKUMEN YANG BOLEH DIMUAT TURUN (WARGA KPKT SAHAJA)  
         
    HANYA UNTUK CAPAIAN WARGA KPKT DAN BOLEH DI MUAT TURUN DARI RANGKAIN DALAMAN KPKT SAHAJA.

SILA HUBUNGI
inovasi@kpkt.gov.my
   
         
1
 
Manual Kualiti KPKT (KPKT/MK/01)
(Tarikh Kuatkuasa: 20 Oktober 2017)
   
         
2 Prosedur Wajib :-    
         
    Kajian Semula Pengurusan
(Tarikh Kuatkuasa 16 Mei 2013)
   
    Audit Dalaman
(Tarikh Kuatkuasa 16 Ogos 2013)
   
    Kawalan Dokuman
(Tarikh Kuatkuasa 16 Ogos 2013)
   
    Kawalan Rekod Kualiti
(Tarikh Kuatkuasa 16 Mei 2013)
   
    Tindakan Pembetulan dan Pencegahan
(Tarikh Kuatkuasa 16 Mei 2013)
   
    Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2008 dan MS 1900:2005    
    Prosedur Kualiti Proses Utama 
(Tarikh Kuatkuasa: 16 Mei 2013)
   
         
3 Prosedur Proses Utama Kementerian :-    
         
  BAHAGIAN DASAR DAN INSPEKTORAT    
    Perancangan dan Penggubalan Dasar    
    Memantau Prestasi Pelaksanaan Perancangan Sasaran Kerja Tahunan    
    Khidmat Nasihat Penyediaan Ulasan Memorandum Jemaah Menteri    
    Penerbitan Perangkaan KPKT (Tahunan)    
    Pelaksanaan Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan    
    Menjalankan Inspektorat Khas ke atas Bahagian/Jabatan/KPKT/PBT    
         
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PROJEK    
    Perancangan Projek Pembangunan RMLT KPKT    
    Perancangan dan Pelaksanaan Projek    
    Penyemakan Rekabentuk Projek    
    Perolehan Kerja    
    Perolehan Kerja    
    Pembinaan dan Penyeliaan Tapak    
    Penyerahan dan Pasca Penyerahan    
    Pemantauan Projek Pembangunan RMLT KPKT    
    Permohonan Notis Perubahan RMLT KPKT    
         
    Prosedur Kualiti Sokongan
(Tarikh Kuatkuasa: 16 Mei 2013)
   
         
  BAHAGIAN KEWANGAN DAN PEROLEHAN    
    Penyediaan Belanjawan Mengurus    
    Perolehan Secara Pembelian Terus    
    Perolehan Secara Sebut Harga, Rundingan Terus dan Tender    
    Penilaian Prestasi Syarikat    
         
 

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

   
    Pengurusan Laman Web    
    Pembangunan Sistem Baru Secara In-House    
         
 

UNIT AUDIT DALAM

   
    Pengauditan Prestasi    
    Pengauditan Pengurusan Kewangan dan Pemeriksaan Mengejut    
         
  BAHAGIAN UNDANG-UNDANG    
    Penyemakan Kertas Siasatan dan Menjalankan Pendakwaan di Mahkamah    
    Menyemak dan Meluluskan Draf Kontrak    
         
 

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

   
    Penyusunan Semula Organisasi dan Perjawatan    
    Penyelarasan dan Pemantauan Sasaran Kerja Tahunan Bahagian Sumber Manusia    
    Menyediakan dan Mengemaskini Senarai Perjawatan    
    Urusan Penempatan Pegawai-Pegawai Yang Ditempatkan Di Kementerian    
    Pengurusan Kursus dan Latihan Anjuran Kementerian    
    Menguruskan Kursus dan Latihan Dalam Negara    
    Menguruskan Program Latihan  Dalam Negeri dan Luar Negara    
    Pengurusan Tatatertib    
    Perkhidmatan Kaunseling    
         
 

BAHAGIAN KEURUSETIAAN STRATEGIK DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA

   
    Urusan Parlimen    
    Pengurusan Anugerah Inovasi KPKT    
    Pengurusan Anugerah Inovasi PBT (AIPBT)    
    Penyelarasan Penerbitan Laporan Perangkaan Terpilih KPKT (Tahunan)    
    Penyediaan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Luar KPKT    
    Penyelarasan Lawatan Delegasi Luar ke KPKT    
    Pengurusan Mesyuarat Utama Kementerian    
         
 

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

   
    Proses-Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan    
    Penerbitan Laporan Tahunan Dan Buletin KPKT    
    Pengurusan Media Massa    
    Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2008 Sahaja - Proses Utama 
 (Tarikh Kuatkuasa: 16 Mei 2013)
   
         
 

BAHAGIAN KAWALAN KREDIT KOMUNITI

   
    Permohonan Lesen Baru Pemberi Pinjam Wang/Pemegang Pajak Gadai     
    Permohonan Berkaitan Pembaharuan Lesen/Permit Iklan Pemberi Pinjam Wang/Pemegang Pajak Gadai      
    Semakan Penyata Transaksi Pemberi Pinjam Wang/Pemegang Pajak Gadai    
    Pemantauan Premis Pemberi Pinjam Wang/Pemegang Pajak Gadai      
    Pengendalian Aduan Pemberi Pinjam Wang/Pemegang Pajak Gadai    
         
  BAHAGIAN KESEJAHTERAAN BANDAR    
    Kios Penjaja Bandar    
    Bantuan Baik Pulih Rumah Daif Di Bandar    
    Pemberian Bantuan Kerajaan Kepada NGO Untuk Pelaksanaan Program Azam Bandar    
    Permohonan Program Local Agenda 21 (LA21) Pihak Berkuasa Tempatan    
    Perlantikan Pengerusi, Setiausaha dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Perwakilan Penduduk    
         
 

UNIT KPI

   
   

Penyediaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Kementerian

   
         
  UNIT INTEGRITI    
    Pengurusan Tatatertib    
         
  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN    
    Pengurusan Anugerah Inovasi KPKT    
    Penyediaan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Luar KPKT    
         
         
  Dokumen Kritikal Syariah    
         
         
   Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2008 dan MS 1900:2005    
       
         
  image PTPA Bil.1 Tahun 2018 - Panduan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan MS ISO 9001:2015 Bagi Agensi Sektor Awam (MAMPU)    
  image MS 1900:2014 Quality Management Systems - Requirements From Islamic Perspectives    
  image MS 1900:2014 Sistem Pengurusan Kualiti – Keperluan Dengan Panduan    
  image MS ISO 9001:2015 Quality Management System - Requirements    
  image MS ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti – Keperluan (Versi BM)    
  image MS 2300:2009 Value-Based Management Systems – Requirements From An Islamic Perspective    
  image MS ISO 31000:2010 Risk Management – Principles and Guidelines    
         
         
         
  image Manual Kualiti MS ISO 9001:2008 & MS 1900:2005
(Tarikh Kuatkuasa: 16 Ogos 2013)
   
  image Manual Kualiti MS ISO 9001:2008 & MS 1900:2005 
(Tarikh Kuatkuasa: 16 Mei 2013)
   
  image Audit Dalaman 
(Tarikh Kuatkuasa: 16 Mei 2013)
   
  image Kawalan Dokumen
(Tarikh Kuatkuasa: 16 Mei 2013)
   
         
         
         
  image Senarai Pembekal Makanan dan Minuman Yang Diperakukan oleh Pegawai Pematuhan Syariah KPKT (Kemaskini 23 Sept 2016)    
  image Senarai Pembekal Makanan dan Minuman Yang Diperakukan oleh Pegawai Pematuhan Syariah KPKT (Kemaskini 8 Ogos 2016)    
  image Senarai Pembekal Makanan dan Minuman Yang Diperakukan oleh Pegawai Pematuhan Syariah KPKT (Kemaskini 28 Julai 2016)    
  image Senarai Pembekal Makanan dan Minuman Yang Diperakukan oleh Pegawai Pematuhan Syariah KPKT (Kemaskini 2 Dis 2015)    
  image Senarai Pembekal Makanan dan Minuman Yang Diperakukan oleh Pegawai Pematuhan Syariah KPKT (Kemaskini 19 Nov 2015)    
         
         
<< Kembali ke Pengurusan Kualiti    

Kemaskini pada 2024-01-08 15:55:38 daripada Administrator4

 •  
 • Print
 • Email this page