Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
w3c
logo-kpkt
Laman Web Rasmi

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

www.kpkt.gov.my

faq-img

Soalan
Lazim

gap-line

hubungi-kami

Hubungi
Kami

gap-line

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

gap-line

peta-laman

Peta
Laman

Senarai Perundangan KPKT

SENARAI PERUNDANGAN
 

 

  PERUMAHAN 
       
 A.   Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118]  Muat turun
       
    Peraturan-Peraturan:-  
  > Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1989 - P.U.(A) 58/1989 Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1989 - P.U.(A) 58/1989 [Updated] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 1994 - P.U.(A) 358/1994 [Pindaan] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 1995 - P.U.(A) 34/1995 [Pindaan] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 1996 - P.U.(A) 358/1996 [Pindaan] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 1998 - P.U.(A) 446/1998 [Pindaan] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2002 - P.U.(A) 473/2002 [Pindaan] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2002 - P.U.(A) 42/2003 [Pembetulan] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2003 - P.U.(A) 226/2003 [Pindaan] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2007 - P.U.(A) 395/2007 [Pindaan] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2007 - P.U.(A) 190/2008 [Pembetulan] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2008 - P.U.(A) 200/2008 [Pindaan] Muat turun
  > Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan Dan Ubah Suaian Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966) 2010 - P.U.(A) 441/2010 Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Akaun Pemajuan Perumahan) 1991 - P.U.(A) 231/1991 Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Akaun Pemajuan Perumahan) 1991 - P.U.(A) 231/1991 [Updated] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Akaun Pemajuan Perumahan) (Pindaan) 1994 - P.U.(A) 359/1994 [Pindaan] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Akaun Pemajuan Perumahan) (Pindaan) 2002 - P.U.(A) 474/2002 [Pindaan] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Pengkompaunan Kesalahan) 2002 - P.U.(A) 475/2002 [Pindaan] Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 - P.U.(A) 476/2002 [Pindaan] Muat turun
  > Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) Pindaan 2012 Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) Pindaan 2015 Muat turun
  > Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Akaun Pemajuan Perumahan)(Pindaan) 2015 Muat turun
       
B.   Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007 [Akta 663] Muat turun
       
C.   Akta Pengurusan Strata 2013 [Akta 757] Muat turun
    Peraturan-Peraturan:-  
  > Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Tribunal Pengurusan Strata) 2015 - pua_20150601_P.U. (A) 103 Muat turun
  > Peraturan Penyenggaraan Pengurusan Strata 2015 - pua_20150601_P.U. (A) 107 Muat turun
       
   KERAJAAN TEMPATAN
       
A.   Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171] Muat turun
       
    Undang-Undang Kecil:-  
  > Undang-undang Kecil Tred Perniagaan dan Perindustrian  
  > Undang-undang Kecil Krematorium  
  > Undang-undang Kecil Pasar  
  > Undang-undang Kecil Penjaja  
  > Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut  
  > Undang-undang Kecil Iklan  
  > Undang-undang Kecil Kolam Renang  
  > Undang-undang Kecil Taman  
  > Undang-undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian  
  > Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan  
  > Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing  
  > Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan  
  > Undang-undang Kecil Rumah Urut  
  > Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap  
  > Undang-undang Kecil Tandas Awam  
  > Undang-undang Kecil Vandalisme  
  > Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya  
  > Undang-undang Kecil Establishment Makanan  
       
B.   Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133] Muat turun
       
    Undang-Undang Kecil:-  
  > Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984  
  > Undang-Undang Kecil Kerja Tanah 1985  
       
    Cadangan Pindaan AKTA 133 Muat turun
       
  PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM
       
(i)   Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Pelesenan) (Pengusahaan atau Penyediaan Perkhidmatan Pemungutan bagi Sisa Pepejal Pembinaan) 2018 Muat turun
(ii)   Peraturan-Peraturan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Skim bagi Sisa Pepejal Pembinaan) 2018 Muat turun
       
A.   Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)  Muat turun
B.   Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 673)  Muat turun
       
  KEBOMBAAN DAN PENYELAMATAN
       
A.   Akta Perkhidmatan Bomba 1988 [Akta 341] Muat turun
       
    Peraturan-Peraturan dan Perintah:-  
  > Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Pengkompaunan Kesalahan) 2000 Muat turun
  > Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Fee Pusat Latihan Bomba) 1996 Muat turun
  > Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Kumpulan Wang Kebajikan Jabatan Perkhidmatan Bomba) 1997 Muat turun
  > Perintah Perkhidmatan Bomba (Premis Ditetapkan) 1998 Muat turun
  > Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Perakuan Bomba) 2001 Muat turun
  > Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Tatasusila Pegawai Bomba) 2003 Muat turun
       
  KREDIT KOMUNITI DAN PEMEGANG PAJAK GADAI
       
A.   Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 (Akta 400)   
       
    Peraturan-Peraturan:-  
  > Peraturan-peraturan Pemberi Pinjam Wang (Kawalan dan Pelesenan) 2003 Muat turun
  > Peraturan-peraturan Pemberi Pinjam Wang  (Pengkompaunan Kesalahan) (Pindaan) 2018 Muat turun
  > Kaedah-Kaedah Pemberi Pinjam Wang (Cara Rayuan) 2001  
       
B.   Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 [Akta 81]  Muat turun
       
    Peraturan-Peraturan:-  
  > Peraturan-Peraturan Pemegang Pajak Gadai (Pengkompaunan Kesalahan) 2018 Muat turun
  > Peraturan-peraturan Pemegang Pajak Gadai (Kawalan dan Pelesenan) 2004 Muat turun
       
       
       Kemaskini pada 2021-08-25 13:53:56 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page