Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c RAKYAT | WARGA | MYGOVUC 2.0
jata     mei2018
faq hubungi aduan peta laman
Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan dan Maklum Balas Peta Laman
 
radio

youtube

facebook

twitter

instagram
 

Piagam Pelanggan KPKT

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan memastikan:

 
  Perumahan dan Kerajaan Tempatan
         
    i.
 
Kelulusan permohonan bagi Lesen baharu bagi Lesen Pemajuan Perumahan dan Permit Iklan & Jualan (APDL) yang lengkap selewat-lewatnya lima (5) hari bekerja dari pematuhan Kelulusan Bersyarat oleh pihak pemaju;  
         
    ii.
 
Kelulusan Pembaharuan Lesen bagi Lesen Pemajuan Perumahan dan Permit Iklan & Jualan (APDLj) dalam lima (5) hari bekerja dari Kelulusan Bersyarat dari Pengawal Perumahan;  
         
    iii.
 
Notis tawaran kompaun kepada kes-kes disyorkan kompaun dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas terima pengesyoran;  
         
    iv.
 
Menyelesaikan tuntutan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah dalam masa satu ratus sepuluh (110) hari bekerja dari tarikh pemfailan kes;  
         
    v.
 
Menyelesaikan tuntutan Tribunal Pengurusan Strata dalam masa satu ratus lima puluh (150) hari bekerja dari tarikh pemfailan kes;  
         
    vi. Menyerahkan Award kepada pihak yang berkenaan dalam masa sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh award,  
         
    vii.
 
Aduan PBT yang diterima oleh JKT: Memanjangkan aduan yang diterima daripada orang awam kepada PBT untuk siasatan awal dalam tempoh dua puluh empat (24) jam waktu bekerja setelah aduan diterima; dan  
         
    viii.
 
Tindakan siasatan Jabatan Teknikal JKT: Melaksanakan siasatan awal seperti kejadian (banjir, pencemaran, tanah runtuh, kesihatan dan sebagainya) yang dimaklumkan oleh pihak PBT dan menyediakan laporan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja.  
         
         
  Kebombaan:  
         
    i.
 
Kelulusan Permohonan bagi Perakuan Pelan Arkitektural dan Pelan Mekanikal & Elektrikal selewat-lewatnya empat belas (14) hari dari tarikh permohonan lengkap diterima;  
         
    ii.
 
Pengeluaran Salinan Laporan Kebakaran/ Kecemasan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima; dan  
         
    iii.
 
Pengeluaran Surat Sokongan Pelesenan Perniagaan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap sehingga surat sokong/ tidak disokong ditandatangani.  
         
         
  Perancang Bandar, Landskap dan Pengurusan Sisa Pepejal:  
         
    i.
 
Mendapatkan nasihat Mesyuarat Majlis Perancang dan Fizikal Negara (MPFN) dibawah subseksyen 22(2A) Akta 172 dalam tempoh empat (4) bulan selepas permohonan lengkap diterima;  
         
    ii. Menjawab permohonan penggunaan Taman Persekutuan bagi tujuan rekreasi dalam tempoh lima (5) hari bekerja; dan  
         
    iii.

 
Kelulusan Permohonan bagi Lesen Baharu dan Pembaharuan Lesen Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam selewat-lewatnya tujuh (7) hari bekerja setelah pengesyoran lengkap daripada Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) diterima.  
         
         
  Pengurusan Latihan, Perolehan & Kewangan dan Aduan:  
         
    i.
 
Melaksanaan kursus I-KPKT mendapat skor purata penilaian sekurang- kurangnya 4.0 pada skala 1-5 dalam penilaian keberkesanan penyampaian;  
         
    ii. Pembayaran bil diselesaikan dalam tempoh empat belas (14) hari selepas maklumat lengkap diterima;  
         
    iii. Akuan penerimaan aduan/pertanyaan selewat-lewatnya satu (1) hari bekerja dari tarikh diterima;  
         
    iv. Maklum balas awal dalam tempoh tiga (3) hari bekerja; dan  
         
    v. Penyelesaian aduan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja kecuali bagi aduan yang memerlukan tindakan/siasatan lanjut.  
         
         
  Kawalan Kredit Komuniti:  
         
    i. Surat kelulusan bersyarat bagi lesen baharu dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh kelulusan pendaftar;  
         
    ii. Pembaharuan lesen PPW / PPG dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima; dan  
         
    iii.
 
Pengeluaran Surat Pemakluman Kelulusan permohonan untuk mengadakan sesi lelongan dikeluarkan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas permohonan.  
         
         
         
     

Tarikh Kemaskini :15 Mac 2021

 
         

Kemaskini pada 2021-03-15 09:11:52 daripada Administrator

  •  
  • Print a div
  • Email this page
  • 47036
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
No.51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, Putrajaya
Tel: 03-8000 8000    Faks: 03 -8891 5557
 
Tarikh Kemaskini : 29-07-2021 Jumlah Pelawat : 7059819
Hakcipta Terpelihara @ KPKT
Paparan terbaik skrin beresolusi 1024x768 piksel menggunakan
browser Mozila Firefox atau Chrome versi terkini
Statistik Pelawat
Hari ini
Bulan ini
Jumlah pelawat
Hari IniHari Ini62 Minggu IniMinggu Ini12131 Jumlah PelawatJumlah Pelawat7059819