Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
w3c
logo-kpkt
Laman Web Rasmi

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

www.kpkt.gov.my

faq-img

Soalan
Lazim

gap-line

hubungi-kami

Hubungi
Kami

gap-line

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

gap-line

peta-laman

Peta
Laman

ETIKA DAN TATACARA PENDENGARAN

ETIKA DAN TATACARA PENDENGARAN
Etika Menghadiri Pendengaran Tribunal
 
Senarai Semak:
1. Berada di dalam bilik pendengaran sebelum pukul 9.00 pagi atau pada masa yang telah ditetapkan oleh Tribunal.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Bangun dan tunduk hormat apabila Presiden masuk dan meninggalkan bilik pendengaran.
3. Tampil ke hadapan apabila nombor dan nama kes dipanggil oleh jurubahasa.
4. Berikan sepenuh perhatian anda kepada prosiding yang sedang berjalan.
5. Dilarang membuat bising atau makan semasa Tribunal bersidang.
6. Tunduk hormat ketika hendak masuk dan keluar dari Tribunal yang sedang bersidang.
7. Kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan untuk dibawa ke dalam bilik pendengaran.
8. Sebarang jenis senjata adalah tidak dibenarkan.
9. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk audio atau visual adalah tidak dibenarkan.
10. Telefon bimbit dan alat-alat elektronik lain yang boleh menghasilkan bunyi hendaklah dimatikan.
   
Etika Berpakaian
Pakaian yang sopan.
 
Tatacara Pendengaran Di Tribunal Perumahan Dan Pengurusan Strata
Sebelum Pendengaran:
pointer
 
  Pihak-pihak hendaklah berada di Bilik Pendengaran pada hari yang ditetapkan sebelum atau pada
pukul 9.00 pagi atau pada masa yang telah ditetapkan oleh Tribunal.                                                                                                                   
pointer
 
  Pihak-pihak dinasihati menyemak Senarai Pendengaran Kes yang ditampalkan di luar Bilik Pendengaran
Tribunal untuk memastikan nombor tuntutan dan pihak-pihak adalah tepat serta menyemak Bilik
Pendengaran bagi kes tersebut.
pointer
 
  Pihak-pihak yang menghadiri pendengaran di Tribunal hendaklah menyediakan dokumen-dokumen
seperti berikut untuk disemak oleh Presiden:
            (a)
 
kad pengenalan asal bagi warganegara Malaysia atau passport antarabangsa/ dokumen yang berkaitan         
bagi warganegara asing;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  (b)
 
surat wakil kuasa jika mewakili suatu perbadanan, kumpulan orang yang tidak diperbadankan, orang
belum dewasa ataumana-mana orang lain yang tidak berupaya;
  (c)
 
bagi pengarah atau pengerusi suatu perbadanan atau kumpulan orang yang tidak diperbadankan,
apa-apa dokumen yang dapat membuktikan jawatan yang dipegangnya;
  (d) semasa pendengaran pertama –
                  (i)

 
bagi kes Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah, bukti serahan tangan atau resit pengeposan pos                  
berdaftar bagi penyerahan Borang 1 kepada Pihak Penentang dan Pihak Pembiaya
(bank atau Perbendaharaan Malaysia); atau
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    (ii)


 
bagi kes Tribunal Pengurusan Strata, bukti serahan tangan, resit pengeposan pos berdaftar
atau bukti pelekatan pada bahagian utama di alamat yang akhir diketahui bagi penyerahan
Borang 1 kepada Pihak Penentang; dan
    (iii) mana-mana dokumen, rekod atau benda yang berkaitan.
pointer
 
  Dokumen seperti kad pengenalan asal/passport antarabangsa dan surat wakil kuasa hendaklah dibawa untuk setiap
pendengaran dan setiap kes dan bukan sahaja untuk pendengaran pertama di Tribunal.                                                                                                              

 

Semasa Pendengaran:
pointer
 
  Pendengaran tuntutan dalam Tribunal akan dijalankan di hadapan seorang Presiden semasa pendengaran dan beliau
boleh pada bila-bila masa membantu kedua-dua pihak dalam menjalankan kes mereka.                                                                                                                 
pointer
 
  Semua orang yang berada dalam mahkamah Tribunal hendaklah berdiri dan menunduk hormat apabila Presiden
masuk atau keluar daripada mahkamah Tribunal.
pointer   Semua orang perlu menunduk hormat kepada Presiden semasa masuk atau keluar daripada mahkamah Tribunal.
pointer   Kedua-dua pihak hendaklah tampil ke hadapan apabila nama dan nombor tuntutan kes dipanggil oleh Jurubahasa.
pointer
 
  Kedua-dua pihak hendaklah berdiri apabila dipanggil oleh Presiden untuk menjelaskan tuntutan atau pembelaan
masing-masing serta menjawab soalan-soalan daripada Presiden.
pointer
 
  Kedua-dua pihak berhak untuk mengemukakan keterangan, memanggil mana-mana saksi atau mengemukakan
apa-apa dokumen, rekod atau benda bagi menyokong kes masing-masing.
pointer
 
  Mana-mana pihak yang ingin menunjukkan apa-apa dokumen, rekod atau benda kepada Presiden semasa pendengaran
hendaklah memberikan sesalinan dokumen, rekod atau benda yang sama kepada pihak yang satu lagi.
pointer   Kedua-dua pihak hendaklah berdiri apabila Presiden membacakan keputusan bagi kes tersebut.

 

Selepas Pendengaran:
pointer  

 
  Sekiranya Presiden membuat keputusan bagi kes tersebut pada hari berkenaan, pihak-pihak hendaklah menunggu
untuk mendapatkan salinan award bagi kes tersebut daripada Jurubahasa serta menyemak sama ada butiran seperti
nama pihak-pihak, nombor tuntutan, tarikh pendengaran dan keputusan Tribunal yang dinyatakan dalam award adalah tepat.                                                                                                       
pointer
 
  Sekiranya pendengaran ditangguh atau disambung kepada suatu tarikh tertentu yang ditetapkan, pihak-pihak hendaklah
menunggu untuk mendapatkan slip makluman pendengaran bagi pendengaran yang seterusnya daripada Jurubahasa.

 •  
 • Print
 • Email this page