Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c RAKYAT | WARGA | OWA 1GOVUC
jata     mei2018
faq hubungi aduan peta laman
Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan dan Maklum Balas Peta Laman

apec
youtube

facebook

twitter

instagram
 

Soalan Lazim : Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB)

A.  PROGRAM PEMBASMIAN KEMISKINAN BANDAR (PPKB)
     
1. Apakah yang dimaksudkan dengan (PPKB)?
  PPKB merupakan satu program yang bertujuan untuk mengurangkan beban tanggungan keluarga miskin di bandar, meningkatkan keupayaan dan kualiti hidup keluarga miskin di bandar demi kesejahteraan komuniti dalam kontek kemakmuran bersama.  
   
2. Mengapakah PPKB dilaksanakan?
  Pelaksanaan PPKB kini adalah selari dengan hasrat Kerajaan dalam Rancangan Malaysia ke Sepuluh (RMK-10) iaituuntuk mengurangkan insiden kemiskinan daripada 3.8% pada tahun 2009 kepada 2.0% pada tahun 2015dan meningkatkan purata pendapatan isi rumah berpendapatan 40% terendah (dirujuk sebagai B40) daripada RM1,440 pada tahun 2009 kepada RM3,050pada tahun 2015. Program ini adalah selaras dengan Dasar Kemakmuran Bersama dan SDG 2030.
     
3. Siapakah kumpulan sasar yang layak menerima bantuan PPKB?  
  Kumpulan sasar PPKB adalah terdiri daripada isi rumah dari golongan B40. Kumpulan sasar PPKB hendaklah berstatus warganegara dan status kemiskinan mereka telah disahkan dalam Sistem eKasih atau Mesyuarat Focus Group Mengenai Pembasmian Kemiskinan Peringkat Negeri atau Daerah atau seperti yang diarahkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.  
     
4. Apakah yang dimaksudkan dengan Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR)?  
  KIR ditakrifkan sebagai seseorang dalam kalangan ahli isi rumah sesuatu tempat kediaman yang bertanggungjawab terhadap kebajikan ahli isi rumah di mana dia tinggal manakala AIR adalah mereka yang dianggap sebagai penghuni biasa di tempat kediaman yang dipilih.  
     
5. Apakah Sistem eKasih?  
  Sistem eKasih adalah sistem yang dibangunkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU,JPM) merupakan Bank Data Kemiskinan Nasional yang mengandungi maklumat mengenai kemiskinan bermula dari profil individu, program/bantuan yang diterima oleh Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR) daripada agensi pemberi bantuan sehinggalah kepada permohonan bantuan dan pemantauan keberkesanan program/bantuan yang diterima.  
     
6. Apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan berpendapatan 40% terendah (Golongan B40)?  
  Sesebuah isi rumah yang mempunyai jumlah pendapatan bulanan kurang daripada RM 4,360.00 sebulan.  
     
7. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Miskin Tegar’?  
  Golongan yang berpendapatan bulanan isi rumah kurang daripada Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) yang telah ditetapkan iaitu RM620.00 dengan pendapatan perkapita RM155.00 ke bawah.  
     
8. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Miskin’?  
  Golongan yang berpendapatan bulanan isi rumah kurang daripada Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) yang telah ditetapkan iaitu RM989.00 dengan pendapatan perkapita RM253.00 ke bawah.
   
9. Apakah yang dimaksudkan dengan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK)?  
  Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) ialah pendapatan isi rumah yang ditetapkan oleh Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (EPU,JPM) bersandarkan Laporan Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah Dan Kemudahan Asas (HIES) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia(DOSM) sebagai pengukuran kepada status kemiskinan bagi sesuatu isi rumah yang berdaftar dalam Sistem eKasih. Pengukuran PGK terkini merujuk kepada HIES Tahun 2016 adalah seperti berikut:  
     
 
KAWASAN 
BANDAR
MISKIN (RM) MISKIN TEGAR (RM)
ISI RUMAH PERKAPITA ISI RUMAH PER KAPITA
Sem. Malaysia 970 252 607 154
Sabah & Labuan 1,070 261 684 150
Sarawak 1,070 262 725 174
Malaysia 989 253 620 155
*Sumber: Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA)
 
 
10. Apakah outcome daripada pelaksanaan Program PPKB ini?  
  Kadar keupayaan isi rumah berpendapatan 40% terendah untuk memiliki aset seperti rumah kediaman yang selamat dan selesa dan meningkatkan pendapatan keluarga melalui peluang-peluang perniagaan yang disediakan dapat ditingkatkan.  
     
B.  PROGRAM PROGRAM DI BAWAH PROGRAM PEMBASMIAN KEMISKINAN BANDAR (PPKB)   
     
1. PROGRAM BANTUAN BAIK PULIH RUMAH DAIF di BANDAR  
     
  a) Apakah Matlamat Program Bantuan Baik Pulih Rumah Daif di Bandar?
    Menyediakan tempat kediaman yang selamat dan selesa untuk dihuni bagi menyumbang kepada kehidupan yang berkualiti dan sejahtera  
       
  b) Apakah Kriteria Kelayakan Bagi Penerima Program Bantuan Baik Pulih Rumah Daif di Bandar?  
    i. KIR menetap di dalam kawasan operasi PBT;   
    ii. Disahkan status kemiskinan dalam Sistem eKasih sama ada miskin tegar/ miskin/ mudah miskin/ terkeluar/ B40;  
    iii. Bagi yang tidak berdaftar dalam eKasih, KIR hendaklah disahkan dalam Mesyuarat Focus Group Pembasmian Kemiskinan Peringkat Negeri atau Daerah; dan  
    iv. Rumah yang didiami mengalami kerosakan kecil atau disebabkan  faktor musibah seperti kebakaran, banjir dan ribut. Walaubagaimanapun, rumah masih boleh diduduki dan masih ekonomik untuk dibaiki. Bantuan baik pulih ini hanya melibatkan komponen-komponen asas rumah sahaja seperti bumbung, dinding, lantai, tingkap serta tidak melibatkan struktur asas rumah.
    v. Rumah daif di bandar yang mengalami kerosakan kecil disebabkan faktor usia atau musibah seperti kebakaran, banjir dan ribut; dan
    vi. Rumah masih boleh diduduki dan masih ekonomik untuk dibaiki.
   
   
  c) Berapakah Kadar Program Bantuan Baik Pulih Rumah Daif di Bandar?  
    Semenanjung/ Sabah/ Sarawak/ Labuan   :           RM10,000  
       
2.  PROGRAM KIOS PENJAJA BANDAR  
       
  a) Apakah matlamat Program Kios Penjaja Bandar?  
    i.   Mengalakkan penyertaan Kumpulan Berpendapatan 40% Terendah (B40) dalam projek-projek keusahawanan bagi membolehkan mereka menjana pendapatan dan meningkatkan kualiti hidup;           dan    
    ii.  Mengurangkan beban Kumpulan Berpendapatan 40% Terendah (B40) di bandar untuk mendapatkan Kios Penjaja yang selamat dan selesa bagi menambah pendapatan.  
       
  b) Apakah kriteria kelayakan bagi peserta Kios Penjaja Bandar?  
    i.    Berstatus miskin tegar,/ miskin/ mudah miskin/ terkeluar dalam Sistem eKasih sahaja;
ii.   Bagi yang tidak berdaftar dalam Sistem eKasih, KIR hendaklah disahkan dalam Mesyuarat Focus Group Pembasmian Kemiskinan Peringkat Negeri atau Daerah;
iii.  KIR berumur di antara 18 – 60 tahun (umur produktif) iaitu:
       -  tidak uzur dan mampu bekerja untuk menyara keluarga;
       -  telah tamat persekolahan; dan
       -  berminat dan berazam untuk menjalani program yang dipohon.
iv.   Keutamaan kepada peserta yang telah memulakan perniagaan/ menjalankan  perniagaan sepenuh masa dan bersetuju mematuhi syarat-syarat PBT/ PPPN/ JPPN; dan
v.    Tidak muflis.
 
     
     
       
  c) Berapa lamakah tempoh peminjaman Kios Penjaja Bandar?  
    Tempoh peminjaman yang diberikan adalah 2 tahun dan boleh dilanjutkan sehingga KIR keluar dari kemiskinan dengan persetujuan dan pengawasan oleh PBT/ PPPN/ JPPN.  
       
3.   PROGRAM PEMERKASAAN EKONOMI KOMUNITI BANDAR (PEKB)  
       
  a)

Apakah matlamat program ini?

 
    Untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan kumpulan sasar supaya mampu mendapat pekerjaan/ mengusahakan perniagaan yang boleh memberikan pendapatan yang lebih tinggi seterusnya meningkatkan kualiti hidup dan keluar dari kemiskinan.
     
  b) Apakah kriteria kelayakan bagi penerima program ini?
    i.   Warganegara  Malaysia;
ii.  Golongan Pendapatan B40; dan
iii.  KIR/AIR yang berdaftar dan telah disahkan status kemiskinan dalam Sistem eKasih. Julat umur yang dibenarkan bagi setiap peserta adalah dari 18 hingga 60 tahun. Walau bagaimanapun, bagi         AIR yang sedang melanjutkan pelajaran di IPT adalah tidak layak untuk menyertai program ini.
     
  c) Apakah skop latihan bagi Program PEKB?
    i.  Program Pembangunan Minda Insan;
ii.  Program Latihan Kemahiran;
iii. Program Celik Kewangan;
iv  Program Bina Upaya; dan
v.  Program Promosi dan Pemasaran.

  •  
  • Email this page
  • 184856
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
No.51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, Putrajaya
Tel: 03-8000 8000    Faks: 03 -8891 5557
 
Tarikh Kemaskini : 12-07-2020 Jumlah Pelawat : 6185436
Hakcipta Terpelihara @ KPKT
Paparan terbaik skrin beresolusi 1024x768 piksel menggunakan
browser Mozila Firefox atau Chrome versi terkini
Statistik Pelawat
Hari ini
Bulan ini
Jumlah pelawat
Hari Ini185 Minggu Ini18214 Jumlah Pelawat6185436